Svatý otec zahájí diecézní sympozium o pastoraci rodin

6.6.2005 

Benedikt XVI. zahájí dnes večer diecézní symposium na téma ?Rodina a křesťanská komunita, formace a předávání víry?. Úvodní obřad proběhne v Lateránské bazilice, která je římskou katedrálou. Po návratu papeže do Vatikánu účastníci setkání shlédnou video o pastoraci rodin a vyslechnou zprávu o akcích, které v této oblasti probíhaly v římské diecézi v posledních dvou letech. Zítra jsou na programu diskuse v malých tématických skupinách. Symposium uzavře ve čtvrtek kardinál vikář, Camillo Ruini.

Římská diecéze se věnuje pastoraci rodin důsledně a systematicky mnoho let. Nabízí katecheze, formační kurzy, ale i různé druhy pomoci a misijní práce. Po dobu symposia bude zajištěn mimo jiné program pro děti účastníků.

Jaké jsou klíčové body pastorace rodin? Odpovídá generální sekretář římského vikariátu, mons. Mauro Parmeggiani:

?Nám připadá zásadní návrat k výchově. Vracíme se znovu k tomuto termínu, který byl v 70. letech vyškrtnut z našeho slovníku, jak v rodinách tak v křesťanských společenstvích. Integrální výchova osoby jde ruku v ruce s předáváním víry. Harmonický rozvoj víry s výchovou úzce souvisí. My věříme, že tyto dva směry nejsou oddělené, že se sbíhají a díky tomu se rodina stává schopná evangelizace, misijního působení, což je také cíl, který už několik let sleduje římská diecéze.?

Projev Benedikta XVI. na zahájení symposia naleznete ZDE.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.