Slavnostní zahájení beatifikačního procesu Jana Pavla II.

10.6.2005 

Beatifikační proces Jana Pavla II. bude slavnostně zahájen v úterý 28. června v bazilice sv. Jana na Lateránu. Stane se tak při prvních nešporách slavnosti svatých Petra a Pavla v 19 hod. Včera večer o to oficiálně sdělil kardinál Camillo Ruini, když ve v římské katedrále uzavíral diecézní symposium o rodině.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.