Poselství Benedikta XVI. do Kolína

30.7.2005 

?Slova modlitby člověka se stávají vášnivým zanícením pro Boha a pro nás samé?, říká ve svém poselství Benedikt XVI. ke včerejšímu slavnostnímu provedení ?Missa solemnis? od Ludvíka van Beethovena v kolínském dómu v rámci příprav na Světový den mládeže. ?Již od prvních dob jsou hudba a zpěv částí mše svaté. Stojí-li člověk před Bohem, pouhé slovo nestačí. Jako vůbec láska a utrpení prolamují hranice slov a usilují o výraz, který obejme i nevýslovné, tak je tomu při setkání s Bohem, v němž chce člověk jít daleko za své hranice. Také pro Beethovena, muže, který bojuje a trpí v dobách změn, byla zřejmá vnitřní nutnost vytvořit velké poselství. Missa solemnis není liturgická hudba ve vlastním smyslu, je to dojemné stále nové svědectví víry, která hledá, která si nedá ujít Boha a skrze modlitbu staletí k němu znovu dospívá. Také dnes není víra církve přítomna jako samozřejmý fakt. Avšak slova modlitby se nyní stávají bojem o Boha, vášnivým zanícením pro Boha a pro nás samé?.

Josef Koláček

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.