Mladí nečekají církev, která jim bude pochlebovat

22.8.2005 

Jedním z posledních bodů papežské návštěvy byl rozhovor s německými biskupy. Po soukromém oběda v arcibiskupském paláci v Kolíně nad Rýnem se včera Benedikt XVI. přesunul před 17. hodinou do nedalekého arcidiecézního semináře. V jeho velké aule proběhlo setkání s německými biskupy, tentokrát za zavřenými dveřmi.

V promluvě ke shromáždění asi osmdesáti biskupů označil Benedikt XVI. právě končící 20. Světový den mládeže za výzvu adresovanou místní německé církvi. Papež ocenil prvky svědčící o křesťanské zralosti německých katolíků. Jde zejména o charitativní díla sloužící jak krajanům tak potřebným v jiných částech světa. Jmenoval ale také některé slabé stránky: sekularizaci a odkřesťanštění nebo znepokojující situaci v bývalém NDR, kde většina obyvatel není pokřtěná a nemá žádný kontakt s církví. Citoval také prohlášení Německé biskupské konference, která před rokem uvedla, že se Německo stalo misijním územím.

Proto je důležité hledět do budoucnosti, zdůraznil Svatý otec. Jako služebníci evangelia biskupové nesmějí slevit v hledání cest, ani ukrývat pravdu. Papež vybídl k budování církve otevřené pro budoucnost. Mladí lidé neočekávají církev, která jim bude pochlebovat, ale církev mladou duchem, která ukazuje Krista ? Nového Člověka. Mladí lidé jsou výzvou pro pastýře ? žádají od nich důslednost, jednotu a odvahu. Mládež je potřeba učit trpělivosti a rozlišování, ovšem bez kompromisu, bez ředění evangelia ? řekl v promluvě k německým biskupům Svatý otec.

V závěru vyjádřil naději, že zkušenosti ze Světových dnů mládeže oživí pastoraci mladých v jeho vlasti. Vyzval biskupy také k podpoře křesťanských rodin, aby rodiče dokázali předávat evangelium svým dětem. Stejně tak je důležité, aby osoby pracující s mládeží přesvědčivě svědčili svým životem o víře a zachovávali věrnost učení církve ? řekl Benedikt XVI. v promluvě k německým biskupům.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.