Papež jmenoval tři nové biskupy v Albánii

23.11.2005 

Tři albánské diecéze vedené v posledních pěti letech apoštolskými administrátory, mají ode dneška své biskupy. Stali se jimi právě zmínění administrátoři.
Biskupem diecéze Sapë jmenoval Svatý otec 42-ti letého kněze Dodë Gjergji. Pochází z Kosova a na kněze byl vysvěcen v diecézi Skopje-Prizren. Tři roky působil v pastoraci Albánců v Chorvatsku a od roku 1994 žije v Albánii. Apoštolským administrátorem diecéze Sapë byl jmenován před pěti lety. Biskupem v Lezhë se stal 46-ti letý otec Ottavio Vitale z kongregace rogacionistů. Pochází z jihoitalské Puglie. Do Albánie přišel krátce po svém kněžském svěcení a pracuje tam už 12 let. Od roku 1998 působil jako diecézní administrátor v Lezhë a o dva roky později byl jmenován apoštolským administrátorem.
Jeho krajanem z Puglie je také nový biskup diecéze Rrëshen. 66-ti letý kněz Cristoforo Palmieri z kongregace misionářů. I on pracuje 12 let v Albánii, kam odjel po dvaceti šesti letech pastorační praxe v Itálii. V diecézi Rrëshen se stal nejprve roku 1996 generálním vikářem, o dva roky později diecézním administárotrem a roku 200 byl jmenován apoštolským administrátorem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.