III. Evropské setkání katolíků a židů

6.12.2005 

Třetí Evropské setkání katolíků a židů proběhlo v neděli 4. prosince v Paříži. Jeho účastníci mimo jiné připomněli mimořádnou roli Jana Pavla II. v sblížení katolíků a vyznavačů judaismu. Emeritní arcibiskup města nad Seinou, kardinál Jean Marie Lustiger přednesl osobní list Benedikta XVI. Papež se v něm vrací k hitlerovským zločinům a vyjadřuje bolest nad nesmírným znecitlivěním lidských svědomí.

Na pařížské radnici se hovořilo také pro spolupráci v charitativní a osvětové činnosti v Africe, v Latinské Americe nebo na Ukrajině. Kardinál Lustiger povzbudil vyznavače obou náboženství k dialogu s muslimy a k obraně lidské důstojnosti.

Pařížské setkání bylo pokračováním sympozia, zahájeného před dvěma lety v New Yorku. Na pozvání Světového židovského kongresu se tam tehdy sešlo 14 vysokých představitelů katolické i židovské strany.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.