Obraz P. Marie Sedes Sapientiae se vrátil do Říma

13.12.2005 

Polští studenti předali svým italským kolegům obraz Matky Boží Sedes Sapientiae. Po celý minulý rok putoval po centrech pastorace studentů v Polsku. Dnes a zítra pokračuje poutí po římských farnostech a ve čtvrtek jej Benedikt XVI. předá bulharským studentům. Hovoří Lukáš Skiba ze studentské farnosti v Poznani:

?Tento obraz má připomínat, že studenti mají získávat poznání nejen v úzkém smyslu, ale že mají také formovat svou osobnost. Ve světle nejvyšší pravdy, kterou je Ježíš Kristus. Obraz byl předán římské diecézi v bazilice P. Marie Větší, S. Maria Maggiore. Zúčastnili jsme se také slavnostního koncertu, jehož se účastnili také studenti, kteří jsou tady na IV. Evropské studentské konferenci. Jejím cílem je spolupráce mezi Evropou a Afrikou. Jde o kulturní a duchovní spolupráci, ne ekonomickou.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.