Kristus je pravý lékař

13.2.2006 

Benedikt XVI. před modlitbou Anděl Páně, 12. února 2006

Včera, 11. února, na liturgickou vzpomínku blahoslavené Panny z Lurd jsme slavili Světový den nemocných; nejdůležitější manifestace, včetně mezinárodního kongresu na stále naléhavé téma duševního zdraví, se konaly v australské Adelaidě. Nemoc je charakteristickou součástí lidského života, dokonce může představovat jeho realistickou metaforu, jak příznačně vyznává sv. Augustin v jedné své modlitbě: ?Smiluj se nade mnou, Pane! Hleď, neskrývám své rány. Tys lékař, já jsem nemocný; tys milosrdný, já jsem ubohý? (Vyznání X, 39).

Kristus je pravý ?lékař? lidstva, kterého nebeský Otec poslal do světa, aby uzdravil člověka, poznamenaného na těle i na duchu hříchem a jeho následky. Právě o těchto nedělích nám evangelium představuje Ježíše, jenž se na počátku své veřejné činnosti zcela věnuje kázání a uzdravování nemocných v galilejských vesnicích. Nesčetná zázračná uzdravení, která koná na nemocných, potvrzují ?radostnou zvěst? o Božím království. Dnešní evangelijní úryvek vypráví o uzdravení malomocného a velmi výmluvně vyjadřuje intenzitu vztahu Boha k člověku, jež je shrnuta do úchvatného rozhovoru: ?Chceš-li, můžeš mě očistit?, říká malomocný. ?Chci, buď čist,? odpovídá mu Ježíš, dotýká se ho rukou a zbavuje ho malomocenství (Mk 1, 40-42). V tomto dialogu je soustředěna celá historie spásy: ono Ježíšovo gesto, ve kterém natáhne ruku a dotkne se ranami posetého těla prosícího člověka, dokonale ukazuje Boží vůli znovu uzdravit padlého tvora a navrátit mu život ?v hojnosti? (Jan 10, 10), život věčný, plný, šťastný. Kristus je Boží ?ruka? natažená k lidstvu, aby mu pomohla vyjít z tekutých písků nemoci a smrti a postavit se na nohy na pevné skále Boží lásky (srov. 39, 2-3).

Chtěl bych dnes svěřit všechny nemocné Marii ?Salus infirmorum? (Uzdravení nemocných), zvláště pak ty, jež v kterékoliv části světa kromě špatného zdraví trpí také samotou, nouzí a životem na okraji společnosti. Myslím zejména na ty, kteří v nemocnicích či jiných institucích pečují o nemocné a nasazují se za jejich uzdravení. Kéž Svatá Panna pomáhá každému najít posilu na těle i na duchu s pomocí přiměřené zdravotnické péče a bratrské lásky, díky nimž se nám dostává cílené a solidární pozornosti.

Po modlitbě Anděl Páně pak Beneditk XVI. dodal:
V Turíně byly zahájeny 20. zimní olympijské hry. Posílám srdečný pozdrav organizátorům, představitelům Mezinárodního olympijského výboru a všem sportovcům, kteří se do Turína sjeli ze všech koutů světa. Mým přáním je, aby se tato krásná sportovní klání konala v duchu olympijských zásad čestnosti, radosti a bratrství, a tím přispívala k míru mezi národy.

Na dnešek také připadá 75. výročí založení Vatikánského rozhlasu a prvního rozhlasového poselství světu papeže Pia XI, který pověřil vědce Guglielma Marconiho, aby postavil vatikánskou rozhlasovou stanici. Prostřednictvím rozhlasu a pak i televize se poselství evangelia a papežské projevy mohly rychleji a snadněji šířit ke všem národům.

Přeložil J. Koláček SJ

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.