Svatý otec povzbuzoval k prohlubování obsahu

4.3.2006 

Generální ředitel RaVat P. Federico Lombardi k návštěvě Benedikta XVI.

Na závěr dnešního zpravodajství se ještě jednou vrátíme ke včerejší návště Benedikta XVI. v našem rozhlase. Na osobní dojem jsme se zeptali generální ředitele Vatikánského rádia, P. Federica Lombardiho:

Vělmi mě potěšilo, že Svatý toec přijal pozvání na takto zevrubnou a důkladnou návštěvu, která nenechala stranou žádný z aspektů našeho života. Jedna věc je přijít na audienci do Vatikánu ? i kdyby byla velmi srdečná a zazněla při ní úžasná promluva - a něco docela jiného je, když Papež přijde na místo, kde pracuješ každý den a projde přímo, osobně jednotlivá pracoviště, na kterých probíhají různé etapy naší práce, vyptává se na nejrůznější věci a zajímá se o každou z těch mnoha skupin, které tvoří naše rádio.

Co pro vás osobně znamenalo doprovázet Papeže na této malé ?cestě kolem světa? Vatikánského rádia?

Je to svět, který přirozeně znám poměrně dobře, a s radostí sleduji překvapení každého nového návštěvníka, který objevuje jeho bohatství. A kromě neuvěřitelné vstřícnosti, vlídnosti a pozornosti Svatého otce, mohu také dosvědčit velkou lásku, kterou ke Svatému otce chovají všechny skupiny zaměstnanců rádia, což je na druhou stranu věc, která je předpokladem k přijetí takového poslání a k jeho vykonávání celým srdcem a s využitím všech schopností. Bylo to tedy krásné vzájemné setkání.

Návštěva Benedikta XVI. v Palazzo Pio byla na jedné straně vyvrcholením oslav 75. výročí Vatikánského rozhlasu, ale zároveň také určitým podnětem a nasměrováním. Kudy se bude po této události ubírat Papežovo rádio?

Papežovo rádio se v těchto letech snažilo vyzbrojit na nových frontách komunikace. Mohli jsme také Svatému otci symbolicky ukázat některé novinky, obnovené redakce, nová zařízení, modernizované režije, tedy nové nástroje, se kterými každý den pracujeme.
Papež nám přinesl povzbuzení a posílení motivace k užívání těchto nástrojů. V pozadí jeho slov jsem zaslechl to, co říkal Pavel VI.: ?Skvělý nástroj není k ničenu, pokud s ním nedokážeme skvěle zacházet.? My jsme tedy postupně pracovali na modernizaci těchto ?skvělých nástrojů? a nyní musíme pokračovat také v jejich ?skvělém používání?. Svatý otec nás povzbuzoval právě k tomu, prohlubování obsahu, jehož kritériem je láska k pravdě, duch služby církvi, služby evangeliu.

Svatý otec zvlášť zdůraznil roli Vatikánského rádia ve světě médií, kde - jak řekl - jsou postoje protikladné církvi a evangeliu.

Jistě. Média nás staví do středu současných problémů, určují kde jsou relevantní hodnoty a kultura dneška, a ty se pak šíří, stávají se součástí života vstřebávají se do mentality dnešních lidí právě skrze rádio, televizi, internet.... Tedy, je to vlastně cesta, kterou určitá vize světa vstupuje do života. Vzhledem k této roli médií cítíme velkou odpovědnost. Víme, že přinášíme svůj díl, který je možná malým dílem v onom areopagu bez hranic, jímž je komunikace v dnešním světě, ale je to příspěvek, který má svou hodnotu a proto děláme všechno proto, abychom ho přinášeli tím nejlepším způsobem; náš podíl má být velmi pozitivním prvkem ? přátelským člověku, přátelským lidstvu, společnému dobru, rozvoji - ve srovnání s mnoha jinými příspěvky, které směřují spíš k rozdělování, konfliktům a desorientaci.

Co si vy osobně odnesete z této papežovy návštěvy ve Vatikánském rádiu?

Především pocit blízkosti a pozornosti Svatého otce k naší práci. My ji děláme z celého srdce ? i já myslím, že ji dělám z celého srdce, a snažím se dávat všechno, co mohu, této službě. A Svatý otec nám ukázal ? a mně ukázal ? že o tom ví, že je pozorný, že ho to těší, že si uvědomuje, že je to služba jeho poslání - a je nám přátelsky nablízku, slovy povzbuzení a modlitbou. To je - samozřejmě velké povzbuzení.

Připravil Alessandro De Carolis. Překlad a úpravy Johana Bronková

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.