Význam médií pro evangelizaci

15.3.2006 

Na pokračujícím plenárním zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky se dnes hovořilo o významu médií pro novou evangelizaci. Na zasedání vystoupil také prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Crescenzio Sepe, který upozornil na velkou roli médií v misijních oblastech. ?Setkáváme se tam s velkým nebezpečím proselytismu ze strany některých sekt,? řekl kardinál Sepe a zmínil přitom některé země v Africe a v Asii. ?Používání sdělovacích prostředků je pro církev v těchto zemích velkou nutností.?
Další význam komunikačních a sdělovacích prostředků, zejména internetu, je zvláště patrný tam, kde se dosud potlačuje svoboda slova.

?Tento problém, je zvláště patrný v zemích, kde je politická situace stále nepříznivá, a to je Čína, Vietnam, Laos, Kambodža, Barma a další. Víme, že navzdory postaveným zdím, které fyzicky brání v přístupu hlasatelů evangelia, jsou dnes způsoby jak tyto zdi překonat novými informačními technologiemi, a to je právě internet.?

Mezi další témata, o kterých se na zasedání Papežské rady pro sdělovací prostředky mluví, patří počítačové hry. Ze studií Centra pro mládež a média ve Florencii vyplývá, že až 40% italských dětí hraje počítačové hry nejméně 3 hodiny denně. Někteří psychologové v této souvislosti zdůrazňují negativní vliv těchto her na zdravý duševní vývoj dětí. Více o tom Vatikánskému rozhlasu řekl mons. Peter Fleetwood, sekretář Rady evropských biskupských konferencí:

?Mám velkou starost, pokud jde o počítačové hry. Pro část mladých lidí je to jediná skutečnost. Před církví nyní leží výzva, aby pochopila tuto touhu či potřebu mládeže utéci ze života, který my považujeme za reálný, do jiného světa, který je utvářen obrazovkou a elektronickými přenosy. Je to svět, který je třeba objevit.?

A jak můžeme této situaci čelit?

Nemůžeme předstírat, že i my jsme mladí, ale musíme vytvářet prostor důvěry, v němž nám nebo někomu z církve tito mladí řeknou: ?Toto jsou věci, které nás zajímají a ve kterých žijeme.? Musíme jim velmi naslouchat, aniž bychom odsuzovali, abychom pochopili, jak žijí, jak chtějí žít, z čeho mají strach. To je velké téma, o kterém vypovídají mladí lidé tím, jak používají média. Další otázkou je, jestli máme jako církev usilovat o katolickou televizi. V každé zemi je trochu odlišná situace, ale zdá se, že všude se katolické televize potýkají s finančními těžkostmi. Mnozí si kladou otázku: Máme mít vlastní televizi, nebo spíše spolupracovat s televizí veřejnou? Máme vytvářet vlastní katolické programy, anebo spíše vytvářet prostor dialogu v rámci těch programů, které již jsou? Je mnoho možností, jak odpovědět, ale to, co mi dodává odvahu je to, že vidím velkou vlnu kreativity. Například v době úmrtí Jana Pavla II. jsme získali velké množství kontaktů s novináři, které jsme dříve neznali. Vlastně jsme díky kreativnímu přístupu získali možná novou tvář v očích novinářů.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.