Zachránit svět?

25.3.2006 

Promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka ke 4.neděli postní

Četl jsem zoufalé volání jednoho ekologa. Bylo to opravdové SOS. Budeme-li takto pokračovat, dokazují skuteční odborníci, co zbude z našeho bydlení na zemi? Otrávená příroda a nedýchatelný vzduch. K tomu pak dodal cynicky jeden politik: ?Tím se nemusíme zabývat, to bude problém generace, která přijde po nás.? Je situace opravdu tak tragická? Ať se tím doopravdy zabývají ti, kdo mají odpovědnost. Ale i nás to nutí, abychom se zamysleli nad svou odpovědností za svět, jak se jeví ve světle biblického zjevení.

Začněme však docela prostě od toho, jak se ke světu staví normální člověk a jak objevuje svět dítě. Máme to naznačeno v gramatice: já, ty, on, ona, ono. Na prvním místě ovšem novorozeně objevuje svoje ?já?: já jsem tu, mně něco dělá dobře, já se toho chci zmocnit, před tím, co mi dělá zle, utíkám. Ale od počátku dítě začíná vnímat, že mu dělá dobře jeho matka a jiné osoby a že s nimi musí navazovat styk. Objevuje tedy, že je vedle ?já? také ?ty?. Svět je tedy pro malého především vztah mezi osobami, které se učí pojmenovat: mama, tata. A pak přijdou další, kde ten vztah už je slabší nebo skoro žádný. Taková osoba je ?on? nebo ?ona?. A současně se objevují i věci, které nedělají ani dobře ani zle, ale vzbuzují zvědavost. Co je to? Je to ?ono?. Na počátku dítěti odpovídají, když se ptá: ?Co to je? Nač to je??. Ale pak je začnou odbývat: ?Co je ti do toho? Starej se o sebe!?. To ?ono? se stává čímsi odcizeným.

Je však zajímavé, že dítě se nerado s tím odcizením smiřuje. Chtělo by věci pohladit. Začíná je zosobňovat, tykat jim, mluvit s nimi. Jak dlouho to trvá? Velký myslitel Soloviev se přiznává, že ještě ve škole říkával své tužce Andrej a své tašce dával jiné jméno. Ale to se považuje za dětinskou nevyspělost. Dospělý člověk už si rozdělil svět na dvě sféry: jeden svět je jeho vlastní, patří jemu, druhý svět je jenom jakési loviště, kam čas od času zaběhne, aby něco ulovil pro sebe, nebo aby ukojil svou zvědavost něčím, co ho samého nedojímá. V dnešní civilizaci jsou ty dva postoje jasně vyhraněné. Na jedné straně vidíme tzv. konzumní společnost, která nemá jiný zájem, než uchvátit ze světa něco pro sebe, pro blahobyt svého já. Vedle toho však rostou závratně informace o tom, co se nás netýká, ale o čem diskutujeme pro ukrácení chvíle.

Říká se, že dnešní člověk má rád svět. Je to iluze. Má rád jenom sebe. Živý je pouze jeho vlastní svět, cizí svět je pro něho jako mrtvý. V pohádkách se vypravuje o tom, jak mladý princ proniknul do zakletého zámku, kde se nic nehýbalo a kde na loži ležela spící princezna. Uznal, že je krásná, ale jak ji probudit? Políbí ji polibkem lásky, ona se probudí a všecko s ní najednou ožije. Moderněji ten motiv vyjádřil Tarkovský ve filmu Solaris. Člověk, který se v satelitové vzducholodi pozvedl vysoko nad svůj egoismus, se tam najednou setkává s lidmi, kteří už zemřeli. Minulost mu ožila a vrací se mu ztracené mládí, i když se pak vrátí nazpět na zemi.

Láska tedy oživuje svět. Ale jak probudit lásku? Princ v pohádce se zadíval do tváře spící princezny a poznal, že je krásná. Podobným způsobem chtějí oživit svět i profánní ekologové. Vodí člověka do přírody, do lesů, do hor a chtějí mu ukázat, jak jsou krásné. Je to velmi chválihodné pedagogicky. Ale ze zkušenosti víme, že to nemá trvalý úspěch. Objevili např. malebný vodopád v údolí. Za několik let už k němu vede asfaltovaná silnice a je na blízku restaurace, kde je hluk a televize. Věci samy o sobě nemají hodnotu, získávají ji až ve styku s druhými osobami. Utrhnu malý kvítek na louce. Je pěkný. Chvilku si s ním pohraji, ale pak jej zahodím. Jsou naopak kvítečka, která se ukládají do osobní knížky a uchraňují se tam na dlouho. Je to kvítek darovaný od milé osoby a spojený nerozlučně se vzpomínkou. Podobně se i fotografie nebo pohlednice vodopádu v údolí uchovává jako památka na milé setkání na tomto místě.

Trvalost památky závisí na trvalosti poměru k jisté osobě. Zapomeneme-li na ni nebo stane-li se nám lhostejná, odhazujeme i památku, která ji připomínala. Odůvodňujeme to: ?Už mi to nic neříká.? Památky jsou totiž jakoby slova, která něco trvalého říkají. V teologickém smyslu se to dá aplikovat na celý svět. Byl stvořen Božím slovem. Dokud to slovo slyšíme, má svět neskonalou hodnotu. Když se nám stal Bůh lhostejným, ztratil smysl i svět. Už se o něm nedá říci to, co se o něm píše při stvoření: ?Viděl Bůh, že je to dobré, krásné? (srov. Gn 1).

Kristus nás proto učí dívat se na svět se vzpomínkou na Boha: ?Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, a přece je váš nebeský Otec živí. Což nejste o mnoho cennější?... Podívejte se, jak rostou polní lilie: nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich? (Mt 6,24-29).

Takový pohled na svět nazývá křesťanská tradice kontemplací přírody. Řecký výraz je v tomto případě poučný: theoria physiké. Fyzika je věda o přírodě a stává se teorií, což znamená v řečtině původně vidění. Vidíme tedy ve fyzice něco daleko vyššího než to, co vidíme jenom očima. To pak je definicí krásy. Solověv to osvětluje názorným příkladem: uhlí a diamant jsou fyzicky i chemicky stejná hmota; čím to je, že považujeme kousek uhlí za škaredý, zatímco diamant je pro svou krásu tak drahocenný? Odpověď je prostá: v uhlí vidíme jenom uhlí, zatímco v diamantu se odráží světlo nebe. Kvákání žáby a zpěv slavíka mají stejnou živočišnou příčinu. Ale při zpěvu slavíka se naše mysl povznáší někam daleko výš.

Svět se tedy stane krásným, když nás pohled na něj bude povznášet k nebi, jeho uhlí bude diamantem, stane se kvítkem darovaným nebeským Otcem. V takovém případě jej nebudeme odhazovat a ničit, ale naopak uchovávat v modlitební knížce na věčnou vzpomínku. Pak se ekologie stane pravou ekologií k záchraně všech hodnot Božího světa.

Tomáš Špidlík

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.