Kněží v Africe nemohou usilovat o kněžství pro sociální výhody

24.4.2006 

Křesťanské manželství nemůže být nikdy nahrazeno jinými formami soužití mezi mužem a ženou. Zdůraznil to Benedikt XVI. v závěrečné promluvě k biskupům z Ghany, kteří jsou ve Vatikánu na apoštolské návštěvě Ad limina. Svatý otec v promluvě k biskupům ocenil pokroky, k nimž došlo v Ghaně za posledních několik let v oblasti posílení ekonomického růstu. Boj proti chudobě pak označil za stále aktuální nástroj celkového zlepšení morálního stavu společnosti.

?Extrémní chudoba je často příčinou celkového morálního úpadku a vede k růstu kriminality, korupce a útokům na posvátnost lidského života. V takové situaci mohou lidé snadno ztratit naději v budoucnost.?

Svatý otec v promluvě dále ocenil činnost laických hnutí, katechetů, dobrovolníků a všech, kdo pomáhají církvi v Africe plnit její misijní poslání. Hlavní důraz, jak řekl Svatý otec, musí církev v Ghaně klást na pastoraci rodin a přípravu k manželství. I když máme respekt k místním kulturním tradicím, není možné akceptovat jiné formy než monogamní nerozlučitelné svazky mezi mužem a ženou.

Na adresu afrického kléru pak papež uvedl, že vstup do kněžského stavu nemůže být nikdy projevem touhy pro zlepšení sociálních podmínek života, jinak hrozí, že se z něj vyprázdní jeho pravé poslání. Proto je zapotřebí důkladné a pečlivé formace kandidátů kněžství, aby byli dobrými a věrnými služebníky Krista.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.