Dva milánští kněží budou blahořečeni

29.4.2006 

Zítra dopoledne budou v milánském dómě blahořečeni dva kněží: Luigi Biraghi a Luigi Monza. Slavnostní liturgii bude předsedat papežský legát, prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál José Saraiva Martins. Luigi Biraghi žil v letech 1801 ? 1879. Byl knězem hluboké zbožnosti a širokého kulturního rozhledu, k němuž se utíkali s prosbou o radu milánští biskupové. Jako doktor knihovny sv.Ambrože se věnoval studiu dějin, křesťanské archeologie a teologie. Působil jako pedagog a duchovní vedoucí v arcibiskupském semináři, k posílení výchovy křesťanské mládeže v tehdejší politickými otřesy zmítané Lombardii založil Institut sester Marcelinek.

Luigi Monza žil v letech 1898 ? 1954. Narodil se v chudé rodině a po vysvěcení na kněze se věnoval téměř celý svůj život pastoraci ve venkovských farnostech. Také on byl mužem modlitby, eucharistické úcty a také ?kontemplace v činnosti?. V roce 1927 zinscenovali fašisti atentát na starostu v dané obci a snažili se svalit vinu na skupinu mládeže vedené donem Monzou. Don Monza byl vyšetřován, ale nakonec zbaven podezření. Od roku 1936 byl farářem v San Giovanni alla Castagna di Lecco až do své smrti. Na pomoc hladovým a trpícím dětem založil v roce 1945 charitativní dílo Naše Rodina, které je dnes rozšířeno v mnoha zemích světa. Na půdě tohoto díla pak vznikl řeholní institut Malých sester misionářek lásky.

Petr Cekota

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.