Benedikt XVI. děkoval za vydařenou cestu do Turecka a pozdravil členky hnutí Fokoláre

3.12.2006 

Během své polední promluvy se Benedikt XVI. tuto neděli opět vrátil k nedávno skončené apoštolské cestě do Turecka:

"Rád bych ještě jednou spolu s vámi poděkoval Pánu za apoštolskou cestu, kterou jsem v minulých dnech vykonal v Turecku: během ní jsem cítil, jak jsem doprovázen a posilován modlitbou celého křesťanského společenství. Všem patří můj srdečný dík! Příští středu budu mít během generální audience příležitost mnohem obšírněji mluvit o této nezapomenutelné duchovní i pastorální zkušenosti, z níž mohou vzejít plody dobra pro stále upřímnější spolupráci všech učedníků Krista a pro plodný dialog s věřícími muslimy. Leží mi na srdci, abych znovu vyjádřil vděčnost všem, kteří organizovali cestu a různým způsobem přispěli k jejímu pokojnému a plodnému průběhu. Zvláště se obracím k tureckým vládním představitelům a k přátelskému tureckému lidu, který mi vyhradil přijetí hodné jeho tradičního pohostinného ducha."

PLNÉ ZNĚNÍ nedělní promluvy najdete ZDE

Po modlitbě Anděl Páně pak Benedikt XVI. pozdravil členky hnutí Fokoláre:

"S láskou zdravím početnou skupinu děvčat z hnutí Fokoláre, která se sešla v Římě z mnoha zemí Evropy a Latinské Ameriky na formačním kurzu. Drahá děvčata, naučte se od Panny Marie, jak se stát ryzími učednicemi Ježíše. Kéž vám Pán žehná!"

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.