Benedikt XVI. účastníkům konference o problematice afrického regionu Velkých jezer

19.12.2006 

Mír, demokracii, ekonomický a lidský rozvoj ? to je přání, které adresoval Benedikt XVI. účastníkům mezinárodní konference o regionu Velkých jezer ve střední Africe, která se konala v Nairobi. Dohoda a dialog jsou ?jedinou lidskou alternativou války?, zdůrazňuje Svatý otec ve svém poselství zaslaném prostřednictvím státního sekretáře kardinála Bertoneho. ?Nespočet osob regionu Velkých jezer trpělo příliš a přespříliš dlouho,? podotýká Benedikt XVI., který vybízí politické představitele trýzněného regionu, aby se pustili do uskutečnění závazku přijatého před dvěma roky v Dar-es-Salaam, kde byla podepsána Dohoda o míru, demokracii, ekonomickém a sociálním rozvoji.

Papež ve svém poselství sděluje, že tyto čtyři elementy se podporují navzájem, a k jejich dosažení je třeba ?velkodušnosti, odvahy a vytrvalosti? jak ze strany politických autorit, tak také samotných občanů. Svatý otec ujišťuje, že katolická Církev bude pokračovat ve svém úsilí na podporu míru ?společně s věřícími jiných náboženství a muži a ženami dobré vůle?. A dodává, že ?odpovědným nasazením ve veřejném životě?, katolíci ?poskytnou zřejmý výraz bratrské lásky?. Benedikt XVI. vyjadřuje přání, aby zodpovědní představitelé uskutečnili všechna přijatá opatření, zabraňující utíkat se k násilí, protože ?již příliš mnoho času, energie a zdrojů bylo investováno do ozbrojených konfliktů a rozsévání zkázy?. Svatý otec nakonec píše, že je přesvědčen, že region Velkých jezer ?na základě stabilního a pravdivého míru bude moci se svými lidskými a přírodními zdroji a za podpory mezinárodního společenství překonat přítomné těžkosti a nabídnout vlastnímu lidu naději důstojné budoucnosti?.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.