Benedikt XVI. přijal členy nejstaršího organizovaného volontariátu

10.2.2007 

Členové Konfraternit milosrdenství, tzv. Misericordií, které jsou nejstarší formou organizovaného volontariátu, se dnes setkali s Benediktem XVI. Ve vatikánské aule Pavla VI. se sešlo 7 tisíc těchto dobrovolníků a tzv. Fratres - dárců krve.
V Itálii dodnes působí více než 700 Konfraternit milosrdenství. Jejich původ sahá do roku 1244, kdy je ve Florencii založil sv. Petr mučedník. Mnoho je také členů skupin Fratres. Dohromady sdružují přes sto tisíc dobrovolníků, působících v sociálním a zdravotním sektoru.

?Vaše sdružení je typickým příkladem toho, jak je důležité zachovat ?křesťanské kořeny? v Itálii a v Evropě. V současnosti Misericordie nejsou církevním sdružením, ale jejich historické kořeny zůstávají jednoznačně křesťanské. Vyjadřuje to samotné jméno ?Misericordie? i skutečnost, že na počátku je iniciativa jednoho světce. Ovšem kořeny se musí udržovat živé a pevné, aby mohly i nadále přinášet plody. Jistě proto nabízíte svým členům periodické rekvalifikace a formační kurzy, aby prohlubovali lidské a křesťanské motivace své práce. Nebezpečí totiž spočívá v redukování volontariátu na aktivismus. Pokud ale zůstává živý duchovní náboj, můžete přinášet druhým daleko víc než nutné materiální věci: můžete nabídnout bližním v nouzi pohled lásky, který potřebují.?

Skupiny italských Misericordií a Fratres sdružují dobrovolníky od 15-ti do 70-ti let. Působí zejména v Toskánsku a v jižních oblastech střední Itálie. Co přesně mají v popisu práce nám poví předseda Národní konfederace Misericordií, Gianfranco Gabelli:

?Se svými sedmi sty skupinami jsou Misericordie největší křesťansky inspirovanou organizací dobrovolníků v Itálii. Každá ze skupin nabízí pomoc zdravotního a sociálního typu. Jde zejména o pomoc postiženým, lidem na okraji společnosti a starým lidem. Nabízí také zdravotní službu, i prostřednictvím služby na lince 118. Dále se zapojuje do služby civilní obrany, ať už na úrovni měst, provincií nebo regionů.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.