Delegace Svatého Stolce se vrátila z oficiální návštěvy Vietnamu

12.3.2007 

Oficiální delegace Svatého Stolce se vrátila z Vietnamu zpět do Říma. Tvořili ji podsekretář vztahu se státy, Mons. Parolin, poradce nunciatury ze Státního sekretariátu Mons. Montemayor a vedoucí oddělení Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Nguyen Van Phuong. V dnešním sdělení státního sekretariátu se píše, že Vietnamská strana různými způsoby vyzdvihla význam této již 14. návštěvy vatikánské delegace, těsně po návštěvě vietnamského premiéra u Benedikta XVI.
Delegace Svatého Stolce ?projednala v ovzduší srdečnosti, upřímnosti a respektu otázky aplikace Předpisu o náboženství a náboženských vyznáních, který přijala Vietnamská vláda roku 2004; dále podrobnosti probíhajících nominačních procesů několika nových biskupů, jakož i témata, týkající se života a činnosti katolické Církve ve Vietnamu.

?Vietnamská strana nešetřila uznáním na adresu katolické církve, zejména za její zásluhy na poli šíření mravních hodnot, výchovy mládeže a podpory solidarity se sociálně slabšími vrstvami, zvláště v souvislosti s rychle probíhajícími sociálně-ekonomickými změnami ve Vietnamu. Byla také nastolena otázka navázaní normálních diplomatických vztahů, přičemž byly přijaty některé konkrétní kroky.?

Za ?zvlášť dojemnou? označuje sdělení státního sekretariátu návštěvu diecézí Quy Nhon a Kontum, které vatikánské delegace dosud nenavštívily a kde spolu s místními biskupy a velkým množství kněží koncelebrovali v atmosféře ?hluboké radosti a církevního společenství?. Na závěr pak delegace slavila eucharistii v Hanoji, v katedrále sv. Josepha v diecézi Hai Phong, nedaleko Číny a navštívila početné řeholní domy, charitativní díla, internáty a mateřské školy patřící Církvi, která ? jak se píše ve sdělení ? ?nepřestává vzbuzovat obdiv svou odvahou, vitalitou a dynamismem. Povzbuzení a požehnání Svatého Otce místní Církvi přijali vietnamští věřící velmi srdečně, se synovskou věrností a v naději, že Svatý otec bude moci jednou přijet na apoštolskou návštěvu jejich země.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.