Čína otevírá na univerzitách kurzy latiny

26.5.2007 

Větší pozornost k naší kulturní identitě požadují od evropských představitelů účastníci římského sympózia o budoucnosti latinského jazyka (25. ? 26. května). Jeho organizátorem byl papežský výbor historických věd a italská rada pro vědecký výzkum. V závěrečné deklaraci se píše o nutnosti čerpat z dědictví klasické a křesťanské kultury, které leží v základech duchovního a kulturního bohatství Evropy. Generace profesorů se znalostí klasických jazyků vymírá a hrozí tak přerušení kulturní kontinuity trvající bezmála tři tisíciletí, varují účastníci sympózia. Zdůrazňují, že vláda by měla přijmout zvláštní opatření ve prospěch šíření latiny ve světě. Jak poznamenal prof. Wang Huan Sheng z Čínské akademie věd, v jeho vlasti dochází spolu s rozvojem vědeckého bádání také k docenění znalosti latinského jazyka. Projevuje se to také zaváděním kurzu latiny na některých čínských univerzitách.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.