Svornost biskupů a kněží je zásadní pro věrohodnost jejich poselství

22.6.2007 

K dosažení úplného smíření ve společnosti je nutné vyjít od Krista. Proto je v Togu velmi důležitá evangelizace, řekl Benedikt XVI. biskupům této africké země v závěru jejich nváštěvy ad limina Apostolorum. Svatý otec vyjádřil také vděčnost za vytrvalost a odvahu, kterou prokázali v posledních letech:

?Při mnoha příležitostech jste přispěli k dialogu národního smíření. Připomínali jste všem nároky společného dobra ve věrnosti Boží a lidské pravdě. Prosím Boha, aby toto úsilí přineslo vaší zemi prosperitu, svornost a bratrství. Ani v životě církve nechyběly znepokojující situace. Vaše úsilí o jednotu biskupské konference je výrazem přesvědčení, že za všech okolností je nutné posilovat lásku a že viditelná jednota Kristových učedníků je pro věrohodné svědectví církve podstatná. Autentické bratrství mezi biskupy, kněžími a mezi kněžími navzájem je v této perspektivě znamením plného společenství, které je pro plodné naplňování služby nezbytné. Tak budou všichni s to vskutku pracovat na smíření uvnitř církve i v celém národním společentví obyvatel Toga.?

Svatý otec ocenil také nasazení biskupů Toga v obraně života, zejména nedávný apel proti potratům. Zdůraznil význam zdravotních a vzdělávácích zařízení provozovaných církví a duchovní péči o rodiny. Pozornost věnoval formaci kléru a laiků, ale neopomněl zmínit také důležitost slibně se rozvíjejících vztahů s muslimy.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.