Slavnost v "městě mučedniků" z dob Tureckých nájezdů z roku 1480

31.7.2007 

Dnes večer v katedrále v Otrantu, městě na jihozápadním výběžku Apeninského poloostrova, představil Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Jose Saraiva Martins, místní církvi během mše svaté nedávno promulgovaný dekret o mučednictví více jak 800 svědků křesťanské víry, kteří byli v tomto městě zabiti muslimskými nájezdníky v roce 1480. Prezentace příslušného dekretu se konala v den 25. výročí návštěvy Jana Pavla II. v tomto přímořském městě, který tam přijel připomenout památku těchto více jak 800 obyvatel Otranta, kteří se odmítli zříci křesťanské víry a byli proto do jednoho podřezáni Tureckými vojáky. Otranto bylo proto od té doby nazýváno také ?městem mučedníků?.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.