K závěrečnému dokumentu z Aparecidy

28.8.2007 

Místopředseda rady Konference episkopátů Latinské Ameriky biskup Andrés Stanovnik reagoval na námitky, vycházející z kruhů teologie osvobození, které tvrdily, že text závěrečného dokumentu zasedání V.generální konference episkopátů Latinské Ameriky byl dodatečně pozměněn. Argentinský biskup, který byl generálním sekretářem Rady biskupských konferencí Latinské Ameriky (CELAM), jež byla odpovědná za redakci tohoto dokumentu, prohlásil, že k žádné změně nedošlo. Zmíněné námitky byly medializovány po schválení dokumentu Benediktem XVI. a sugerovaly, že ke změnám došlo tam, kde byla řeč o tzv. komunitních bázích, což jsou společenství blízká teologii osvobození. Námitky však neuváděly žádný konkrétní příklad takové změny.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.