Benedikt XVI. na koncertu ke 110.výročí narození papeže Pavla VI.

27.9.2007 

Včera vpodvečer se ve Švýcarském sále papežské rezidence Castel Gandolfo konal koncert u příležitosti 110. výročí narození papeže Pavla VI. pořádaný Mezinárodním klavírním festivalem ?Artura Benedetti Michelangeli? z Brescie a Bergama za přítomnosti Svatého otce Benedikta XVI. Komorní orchestr pod vedením Agostina Trizia podal některá díla Vivaldiho, Bacha a Mozarta. Skladby, které jsou ? jak řekl na závěr ve své promluvě Benedikt XVI. ? ?dobře známé, ale vždycky schopné probouzet nové a hluboké duchovní dojmy?.

?Tento večer jsme poslechem slavných hudebních děl měli možnost připomenout si ctěného papeže Pavla VI., který poskytl církvi a světu nesmírně cennou službu v nesnadných dobách a za sociálních poměrů, poznamenaných hlubokými kulturními a náboženskými proměnami. Vzdáváme poctu duchu evangelní rozvážnosti, s níž tento můj milovaný předchůdce dovedl vést církev během 2.vatikánského koncilu a po něm. S prorockou intuicí postřehl naděje i neklid lidí své doby, vynaložil všechny síly na zhodnocení pozitivních zkušeností ve snaze osvítit je světlem pravdy a lásky Krista, jediného Vykupitele lidstva. Láska, kterou choval k lidstvu i k jeho pokroku, obdivuhodným objevům, výhodám a výdobytkům vědy a techniky mu však nezabránila upozornit také na protiklady, omyly a rizika vědecko-technického pokroku zbavujícího se pevných opor etických a duchovních hodnot. Jeho učení proto zůstává stále aktuální a představuje zdroj, který nám umožňuje lépe rozumět koncilním textům a analyzovat církevní dění, charakteristické pro druhou polovinu 20.století. Pavel VI. byl ve vedení církve rozvážný a odvážný, plný realismu, evangelního optimismu a nezdolné víry. Vzýval příchod ?civilizace lásky? v přesvědčení, že evangelní láska je neodmyslitelným prvkem výstavby autentického všeobecného bratrství.?

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. na včerejším koncertu u příležitosti 110.výročí narození Pavla VI.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.