Vysílací centrum Rádia Vatikán slavilo 50.výročí zahájení provozu

27.9.2007 

Nedlouho před slavností Svatých Archandělů, mezi než patří i sv. Gabriel, patron Vatikánského rozhlasu, se dnes dopoledne v kapli vysílacího centra Santa Maria di Galeria konala mše svatá. Předsedal jí kardinál Státní sekretář Tarcisio Bertone. Jde o každoroční tradici. Letos se však pojí také s kulatým jubileem vysílacího centrum, které před 50 lety slavnostně uvedl do provozu papež Pius XII. Díky tomuto centru může Vatikánský rozhlas vysílat do celého světa.

Kard. Bertone pozdravil jménem Svatého otce celou rodinu Vatikánského rádia a během homilie vyzdvihl, jak se poslání těch, kdo pracují na papežském vysílání, podílí na šíření papežových slov:

?Vy dáváte možnost poslouchat přímo slova, kterými se Svatý otec obrací na věřící a poutníky, kteří přicházejí na návštěvu: slova pravdivá, slova autentická, ne nějak filtrovaná, umenšená, zmrzačená. Kdo mu chce naslouchat, naladí si Radio Vaticana a poslouchá jeho pravdivá slova.?

Kardinál Bertone také připoměl roli Vatikánského rozhlasu v zemích, které trpěli nebo trpí diktaturou komunistického režimu. Pro ně byl a je jednou z mála možností kontaktu s Apoštolským stolcem a celým katolickým společenstvím.

Bohoslužby se účastnilo mnoho dalších hostů a samozřejmě pracovníci Vatikánského rozhlasu. Jeho ředitel, otec Federico Lombardi poznamenal, že rozhlas je silný technický nástroj pro šíření poselství církve světu především v místech, kde je náboženská svoboda omezená anebo tam, kde je dostupnost technologií ještě snem.

15 let od založení slaví také Kiswahilská sekce Vatikánského rozhlasu. Začala vysílat v září 1992 a odpověděla tak na potřebu afrického kontinentu. Jazykem Kiswahili se mluví v zemích střední a výhodní afriky.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.