Benedikt XVI. přijal členy Rakouského národního lyžařského týmu

6.10.2007 

Benedikt XVI. dnes dopoledne přijal na audienci Rakouský národní lyžařský tým. Papež v promluvě k nim s potěšením připomněl svou nedávnou apoštolskou cestu do Rakouska a v krátké reflexi se zamyslel nad hodnotami sportu. Ten totiž, jak řekl, pomáhá člověku vnímat vlastní schopnosti jako talent a vlastní život jako Boží dar. Benedikt XVI. poukázal na důležitost sportovní činnosti na integrální rozvoj člověka, jehož důstojnost musí vždy respektovat.

?Tělo, duch a duše tvoří jeden celek, jejichž vzájemnou harmonii je třeba zachovávat i tehdy, koná-li se sport na nejvyšší úrovni. Nelze proto redukovat sport na pouhé úsilí o dosažení výsledků.?

Svatý otec pak vypočítal řadu ctností, které sport charakterizují: vytrvalost, obětavost, vnitřní i vnější disciplina, a také smysl pro spravedlnost, vědomí vlastních mezí a úcta ke druhému, tedy ctnosti, které je třeba trénovat také v každodenním životě.
Benedikt XVI. povzbudil 65 členů Rakouského národní týmu, když zdůraznil sociální funkci sportu, který může nabízet zejména mladým vzory hodné následování. V době, která se vyznačuje oslabením mnoha hodnot a nedostatkem orientace, mohou sportovci nabízet silné motivace ve prospěch dobra v různých životních kontextech, v rodině i v práci.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.