Poselství Benedikta XVI. u příležitosti dnešního světového dne výživy

16.10.2007 

Osvobodit miliony lidí od hladu ?je jedna z nejnaléhavějších výzev naší doby?. To je hlavní myšlenka poselství Benedikta XVI. adresovaná generálnímu řediteli FAO Jacques Dioufovi u příležitosti dnešního světového dne výživy. Petrův nástupce zdůrazňuje, že jsou nepřijatelné sociální podmínky tolika milionů osob, jejichž život je ohrožen nedostatkem denního chleba. Ještě dnes, podle odhadu OSN, přes 850 milionů lidí trpí hladem.

Je nutné, aby se každý cítil angažován a spolupracoval na uskutečnění práva na výživu. Svatý Otec připomíná, že se blíží 60. výročí Všeobecné deklarace základních lidských práv. Je to příležitost zdůraznit centralitu práva na výživu, na kterém závisejí všechna ostatní, počínaje právem na život. S politováním musí Kristův náměstek konstatovat, že dosavadní úsilí, jak se zdá, výrazně nezmenšilo počet lidí na světě trpících hladem. Nato se Benedikt XVI. zaměřuje na etickou dimenzi příkazu ?dát najíst tomu, kdo má hlad?. A toto je priorita, která připomíná cit solidarity, vlastní lidské bytosti, která vede k tomu dělit se nejen o hmotná dobra, nýbrž i o lásku, kterou každý člověk potřebuje.

Josef Koláček

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.