Novinka Kongregace pro klérus na internetu

10.12.2007 

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie uplynulo devět let od spuštění internetových stránek Kongregace pro klérus www.clerus.org. Stránky poskytují materiál, který může pomoci při studiu, formaci, nebo týkající se liturgie či duchovního života. Byly vytvořeny zejména jako podpora pro práci kněží a jáhnů, ale i katechetů. Lze se zde zaregistrovat také pro službu zasílání dokumentů Svatého Stolce a poselství a vyhlášení prefekta kongregace pro klérus kardinála Claudia Hummese elektronickou formou. Stránky jsou vytvořeny v šesti jazykových mutacích: italsky, anglicky, francouzsky, španělsky, německy a portugalsky.

Nově Kongregace pro klérus otevřela také internetové stránky www.bibliaclerus.org s textem Písma svatého v devíti jazycích ? od hebrejštiny a řečtiny až po současné jazyky.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.