Pracuje se na revizi anglických liturgických textů

10.1.2008 

Pokračují práce ?Vox Clara Committee? pro revizi anglických překladů liturgických textů. Výbor, jmenovaný Kongregací pro bohoslužbu a svátosti v roce 2001, a jemuž předsedá arcibiskup ze Sydney kardinál George Pell zasedal už po patnácté od 30.listopadu do 5.prosince ve Vatikánu v sídle kongregace. Práce ?Vox Clara Committee? má za cíl upravit oficiální anglické překlady liturgických textů tak, jak to žádal II.vatikánský koncil. Nové texty jsou všeobecně delší a komplexnější než ty, které se dosud užívají, zejména ve Spojených státech amerických, a jsou věrnější latinskému textu, jak to žádá Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve své instrukci o aplikaci Konstituce o posvátné liturgii II. vatikánského koncilu. Vydání do angličtiny nově přeloženého Římského misálu by mělo být připraveno do roku 2009. Příští setkání výboru proběhne letos v září, opět v sídle Kongregace.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.