Melchitští katolíci u Benedikta XVI.

8.5.2008 

Přes 300 poutníků řecko-melchitské katolické církve vedených patriarchou Antiochie, Alexandrie, Jeruzaléma a celého Východu Řehořem III. Lahamou, se dnes krátce po poledni setkalo ve Vatikánu s Benediktem XVI.
Poutníci, včetně čtrnácti biskupů, přicestovali z různých zemí Středního Východu a dalších oblastí, kde žijí v diaspoře. Benedikt XVI. ve svém pozdravu k nim připomenul nadcházející zahájení Roku svatého Pavla, které připadá na 28.června:

?Nemohu opomenout, že sídlo vašeho patriarchátu se nachází právě v Damašku. Na cestě tam Apoštol zažil onu událost, která změnila jeho život a otevřela brány křesťanství všem národům.?

Svatý otec podpořil všechny přítomné k evangelizačnímu úsilí po vzoru apoštola Pavla. Pochválil také ekumenické aktivity melchitských katolíků a jejich bratrské vztahy s pravoslavnými křesťany. ?Úsilí o hledání jednoty mezi Kristovými učedníky je vskutku naléhavou povinností, která vyplývá z přání samotného Pána. Musíme tudíž dělat vše, co je v našich silách, abychom zdolali hradby, které nás rozdělují a nedůvěru, která nám brání.?

Podobně Svatý otec ocenil také dobré vztahy, které melchitská církev udržuje s muslimy, s představiteli jejich institucí a její snahu o řešení problémů v ?duchu bratrského dialogu, upřímně a objektivně,? hledaje vzájemné porozumění ku prospěchu všech, sociální spravedlnost, morální hodnoty, pokoj a svobodu.

Patriarcha Řehoř III. ve svém pozdravu zdůraznil zvláštní poslání arabských křesťanů, žijících ve světě s muslimskou majoritou, zejména v Libanonu a Sýrii a připomněl také dramatickou situaci na Středním východě.

Benedikt XVI. k tomuto tématu podotkl, že je nezbytné, aby církev udržovala kontakty s politickými autoritami, s institucemi i různými stranami. Varoval ale duchovní před aktivním vstupem do politiky. Tato role přísluší laikům. ?Církev,? řekl Svatý otec, ?má přinášet světlo evangelia všem, aby se všichni snažili sloužit společnému dobru, aby mohla vítězit spravedlnost a aby se také před lidmi tohoto regionu konečně otevřela cesta k míru.?

Ke katolické církvi se řeckomelchitští křesťané připojili v 18. století, ačkoli jejich kořeny sahají až k chalcedonskému koncilu, který tehdy uznali. Jejich první patriarcha byl zvolen v roce 1724. Mají 25 diecézí a exarchátů a 2 miliony věřících. Jejich liturgickým jazykem je řečtina a arabština.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.