Benedikt XVI. při Regina caeli hovořil o situaci v Libanonu

11.5.2008 

Těsně po poledni Benedikt XVI. přistoupil k oknu, k němuž směřovaly zraky přibližně 50 tisíc lidí, kteří se sešli na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli papežovu pravidelnou nedělní promluvu.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy před modlitbou Regina caeli je ZDE

Po modlitbě Regina caeli pak Svatý otec obrátil pozornost k aktuální situaci v Libanonu:

?Sledoval jsem v uplynulých dnech s hlubokým znepokojením situaci v Libanonu, kde po stagnaci politických iniciativ následovaly nejprve projevy verbálního násilí a potom ozbrojené střety, které přinesly četné oběti a zranění. I když se v posledních hodinách napětí uvolnilo, považuji za nutné vyzvat Libanonce k tomu, aby odložili každou logiku agresivního odporu, která by přivedla jejich drahou zemi k nenapravitelným škodám.

Dialog, vzájemné porozumění a hledání rozumného kompromisu jsou jedinou cestou, která může Libanonu vrátit jeho instituce a obyvatelstvu bezpečí potřebné ke každodennímu důstojnému životu a k naději zítřka.

Kéž Libanon na přímluvu Naší Paní z Libanonu dokáže odvážně odpovědět na své povolání být pro Střední Východ a pro celý svět znamením reálné možnosti mírumilovného a konstruktivního soužití mezi lidmi. Různá společenství, z nichž se skládá ? jak připomíná post-synodální exhortace Nová naděje pro Libanon jsou zároveň ?bohatstvím, originalitou i těžkostí. Avšak dát život Libanonu je společným úkolem všech jeho obyvatel?. Spolu s Pannou Marií, která se o Letnicích modlí, prosme Všemohoucího o hojné vylití Ducha svatého, Ducha jednoty a svornosti, který všem vnukne myšlenky pokoje a smíření.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.