Mezináboženská konference z podnětu Saúdskoarabského krále

14.7.2008 

Ve středu začne v hlavním městě Španělska mezináboženská konference pořádaná králem Saúdské Arábie Abdallahem. Událost velkého významu pro dialog mezi náboženstvími a pro mírumilovné soužití mezi národy vůbec. Konference se účastní představitelé tří náboženství: islámu, judaismu a křesťanství. Iniciativa vyšla ze setkání, které svolala v červnu letošního roku do Mekky Světová islámská liga. Jedinečnost této události zdůrazňuje v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, kard. Jean Louis Tauran, který se konference zúčastní:

?Důležitou věcí je ojedinělost této události, protože jde o iniciativu krále Saúdské Arábie, který není pouhou hlavou státu, ale také kustodem dvou mešit, které jsou nejposvátnějšími místy islámu. To, samozřejmě, dává jeho iniciativě univerzální dimenzi. Jaký je smysl tohoto setkání? Já bych vyzdvihnul pět bodů: snahu dát novou tvář islámu, tolerantnějšího a otevřenějšího vůči všem náboženstvím. Dále snahu prezentovat veřejnému mínění výzvu z Mekky (o potřebě mezináboženského dialogu, jež je první svého druhu). Potom upřesnit, jaký je přínos náboženství pro vzájemné soužití. Nabídnout etické hodnoty sdílené věřícími celého světa, zejména pro formaci mládeže a pomoci lidstvu vrátit se k Bohu. Pokud jde o účast katolické církve, pozván byl Papež, a já tam půjdu v jeho jménu. My, samozřejmě, přijímáme kladně tuto královu iniciativu, která ? což je velmi důležité ? vede k setkání tři náboženství. Není to dialog muslimsko-křesťanský, je to dialog židovsko-křesťansko-muslimský. Domníváme se, že jde o odvážný krok ze strany krále. Papež od chvíle, kdy stanul na Petrově stolci, neopominul žádnou příležitost, aby zopakoval nezbytnost tohoto dialogu ve třech. V sekularizovaném světě je tedy velmi krásné a nezbytné, že křesťané, muslimové a židé vydají svědectví transcendentní dimenzi lidské osoby a jejímu vztahu k Bohu. Potom můžeme spolupracovat např. v tom, co se týká posvátnosti života a morální formace mládeže. A nakonec zbývá celé téma charity: pomoc chudým, těm, kteří se ocitli na okraji, pomoc potřebným v případě přírodních katastrof apod.?
Říká kard. Tauran v souvislosti s plánovaným setkáním tří monoteistických náboženství, které na tento týden svolal král Saúdské Arábie Abdallah do Madridu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.