Beatifikace rodičů sv. Terezie z Lisieux

14.7.2008 

Prefekt Kongregace pro svatořečení kard. Martins včera ohlásil v Alençon, že beatifikace rodičů sv. Teresie do Dítěte Ježíše, tedy Louis a Zelie Martinových se bude konat v Lisieux letos 19.října, čili na Misijní neděli. Rodiče sv. Terezie z Liseux si udělili svátost manželství v kostele Naší Paní ve francouzském městě Alençon před 150 lety 13.července. To byl také důvod, proč právě tam portugalský kardinál v tento den na závěr konference o svatosti manželů Martinových ohlásil datum beatifikace tohoto manželského páru.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.