Církev byla založena právě proto, aby předávala Slovo Boží.

6.10.2008 

kard. Albert Vanhoye o synodu biskupů

Máme velkou naději, že zasedání synodu oživí v církvi zájem o Písmo Svaté ? říká kard. Albert Vanhoye SJ. Tento světově proslulý biblista vystoupí na Synodu biskupů jako jeden z prvních. Bude mluvit o křesťanské vizi starozákonních knih. Kard. Vanhoye jsme se zeptali, jaká očekávání spojuje s probíhajícím synodem.

?Hlavním očekáváním samozřejmě je, že Synod vzbudí v celé církvi touhu naslouchat Božímu Slovu, která k nám přichází zejména skrze Písmo Svaté, ale také skrze Tradici. A kromě toho věřím, že dojde na konkrétní iniciativy, aby Boží Slovo zaznělo v rodinách, ve společnosti. Aby každý křesťan věděl, že má Boží Slovo poslouchat a aby se díky němu proměňoval jeho život.?

Na Synodu se potkají biskupové z celého světa a budou mluvit také o tom, jak je Boží Slovo vnímáno na různých místech. Jaký to může mít význam?

?Je to bezpochyby událost kolegiální. Synod biskupů je instituce, která je plodem II. Vatikánského koncilu. Má pomáhat Svatému otci právě tím, že se biskupové s Papežem podělí o své zkušenosti a poslouží mu svým poznáním. Je to instituce důležitá proto, aby církev byla církví všech biskupů a nejen Papeže.?

Dnes se setkáváme s jistým paradoxem. Bible je nejrozšířenější knihou na světě, a zároveň zjišťujeme, že je stále příliš málo známá, dokonce i mezi křesťany. Jak si vysvětlujete tuto situaci?

?Paradox se odvíjí od skutečnosti, že Bible není knihou sepsanou nedávno, ale souborem spisů nepříliš přístupných pro člověka, který k tomu není připravený. Je samozřejmě také dost fragmentů, které jsou srozumitelné pro všechny. Ale jako celek představuje spojení knih z různých období. K tomu, aby bylo možné ji nějak uchopit, je nutný příslušný úvod.?

Mohl byste nám jako významný biblista poradit, jak přistupovat ke čtení Písma Svatého?

?Křesťané by měli čerpat ze všech pomocných nástrojů, které jsou dnes dostupné. Existuje celá řada úvodů k jednotlivým biblickým knihám. Jsou příručky pro různé kategorie čtenářů. Pro začátečníky je nejsnazší ponořit se do textů, které jsou čtené při liturgii, zejména v neděli. Je třeba nad nimi rozjímat. Modlit se na základě těchto textů, ptát se, co znamenají pro můj aktuální život. Jde o ono slavné Lectio divina, velice účinnou metodu hlubokého začítání se do Písma Svatého a jeho přijímání ve vlastním životě. První etapa spočívá v tom dobře porozumět, co se čte. Druhou etapou je rozjímaní těchto slov, zamýšlení se nad tím, co znamenají pro mě a pro svět. Další etapou je už modlitba, aby nám Duch Svatý pomáhal stále hlouběji rozumět a přijímat Písmo Svaté.?

Téma Synodu zní Boží Slovo v životě a poslání církve. Objevuje se v něm tedy misijní aspekt. Jakou roli hraje Slovo Boží v misijní činnosti a v evangelizaci?

?Církev byla založena právě proto, aby předávala Slovo Boží. Nejen prostřednictví Bible, ale skrze život, liturgii a pastoraci. V pastoraci ale má být Písmo Svaté na prvním místě. Má být předáváno všem lidem dobré vůle, aby v něm mohli nacházet světlo pro svůj život a čerpat z něj sílu. Protože Slovo Boží působí, dává sílu k pokroku v duchovním životě, v lásce.?

Přeložila Johana Bronková.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.