10 let encykliky Fides et Ratio

16.10.2008 

Dnes v poledne přijal Benedikt XVI. v Klementinském sále Apoštolského paláce ve Vatikánu asi 300 účastníků mezinárodního kongresu, který při příležitosti desátého výročí vydání encykliky Fides et Ratio o vztahu víry a rozumu pořádá v Římě Lateránská univerzita. Papež využil této příležitosti k zamyšlení se nad aktualitou a platností tohoto dokumentu i nad rolí rozumu a víry ve službě lidstvu dnes.

?Po deseti letech od vydání encykliky Fides et Ratio si můžeme při jejím čtení s obdivem uvědomit, jak je tento text aktuální i dnes. Ukazuje se v tom prozíravá hloubka mého nezapomenutelného předchůdce. Encyklika se vyznačuje velkou otevřeností ve vztahu k rozumu, obzvláště v dobách, kdy je jeho platnost zpochybňována. Jan Pavel II. naopak zdůrazňuje důležitost snoubit víru a rozum v jejich vzájemném vztahu při zachování jejich vlastní autonomie.?

V encyklice čteme, že je třeba mít důvěru ve schopnosti lidského rozumu a neklást si příliš malé cíle: ?Víra vyzývá rozum, aby vystoupil z jakékoliv izolace a dobrovolně riskoval proto, co je krásné, dobré a pravdivé. Víra se tak stává spolehlivým a přesvědčivým obhájcem rozumu.? (č. 56)?

?Kdo by mohl popírat zásluhy, které mají velké filozofické systémy na vývoji lidského sebepoznání a rozvoji rozličných kultur??

Papež dále poukázal na skutečnost, že rozumové hledání může přinášet dobré plody pouze za předpokladu, že se děje v lásce k pravdě a citoval svatého Augustina, který píše: To co se poznává myslí, můžeme myslí pochopit. Žádné dobro se však nepochopí dokonale, pokud se dokonale nemiluje.

?Objev a vzestup matematických, fyzikálních, chemických i aplikovaných věd jsou plodem rozumu a ukazují na inteligenci, kterou člověk proniká do hloubky stvořeného. Víra pak ze své strany nemá strach z vědeckého pokroku a jeho plodů, jestliže tyto jsou směřovány na pomoc člověku, jeho zdraví a k pokroku celého lidstva.?

?Jsme však svědky i toho, že ne vždy vědci směřují své bádání tímto směrem. Snadný způsob jak přijít k penězům, nebo ještě hůře arogance mentality, která se staví na roveň Bohu, stojí občas na prvním místě. Rozum orientovaný tímto směrem může v posledku nabrat rysy nebezpečné pro samotné lidstvo.?

?Filozofie i teologie se v tomto kontextu stávají nepostradatelné jako pomoc ve snaze zabránit vědě, aby se vydala cestou křivolakou a plnou nástrah a rizik. To nemá však pro vědu znamenat limity nebo bránit technologiím, aby prokukovaly nástroje k rozvoji. Spíše to má znamená udržovat v bdělosti smysl pro zodpovědnost, kterou rozum i víra mají vůči vědě aby ona sama zůstávala ve službě člověku.?

Řekl dnes Benedikt XVI. účastníkům kongresu na Lateránské univerzitě. Na závěr svého proslovu papež povzbudil přítomné k vášni pro pravdu, ujistil je svou modlitbou za ně a udělil jim apoštolské požehnání.

Petr Vacík

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.