Pohřeb patriarchy Alexije II.

9.12.2008 

V hlavním městě Ruska se dnes konaly pohřební obřady v pátek zesnulého patriarchy Moskvy a celé Rusi Alexije II. Ranní božskou liturgii za duši zesnulého slavil v chrámě Krista Spasitele metropolita Smolenska a Kaliningradu Kyril spolu s patriarchy všech pravoslavných církví z celého světa. Z Moskvy informuje korespondent Vatikánského rozhlasu Vojciech Raiter:

?Po ranní eucharistické liturgii, slavené v chrámu Krista Spasitele za duši zesnulého, se konal pohřební obřad, kterému předsedal konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. spolu s metropolitou Kyrilem Gundiajevem, jehož Posvátná synoda zvolila za dočasného správce úřadu patriarchy. Tisíce lidí se nevešly do chrámu a zůstaly venku. Po skončení pohřebních modliteb pak procesí s rakví obešlo chrám. Zněly přitom dva smuteční zvony, které je slyšet pouze při takovéto příležitosti, přičemž se postupně přidaly zvony chrámů z Kremlu a celé Moskvy. Potom byla rakev ve smutečním procesí převezena do centra Moskvy, do Bogojavleňskjego chrámu čili Zjevení Páně, kde byly ostatky Alexije II. pochovány v blízkosti předchozích patriarchů. Pohřebních slavností se účastnil prezident Dmitrij Medvědev a premiér Vladimír Putin a také hlavní představitelé vlád zemí s pravoslavnou tradicí. Vatikánskou delegaci vedl kardinál Walter Kasper a kard. Roger Etchegaray spolu s početným zástupem ruských katolíků v čele s arcibiskupem Paolo Pezzim a apoštolským nunciem v Rusku Antonio Menninim. Přítomni byli také představitelé protestantských církví a církevních společenství, ale také nekřesťanských náboženských vyznání.?

Z Moskvy referoval o pohřbu patriarchy Alexije II. Vojtěch Raiter.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.