Archeologové potvrzují pradávnost mariánského kultu v grotě Zvěstování

9.12.2008 

Nazaret. Kult P. Marie jako Neposkvrněné Panny trvá v nazaretské grotě Zvěstování od prvních staletí. O sakrálním charakteru místa svědčí mimo jiné archeologické nálezy. Z Betléma telefonuje P. Jerzy Kraj, OFM:

?Mezi nejslavnější archeologické nálezy patří řecká invokace ?Chaire Maria ? Zdrávas Maria? vyrytá na bázi řeckého sloupu. První slova andělského pozdravení byla nalezena ve stavbě synagogálního typu z přelomu II. a III. století. Grota Zvěstování v Nazaratě i nadále překvapuje novými důkazy historické auntentičnosti. Skupina archeologů z Františkánského biblického institutu spolu se skupinou odborníků z florentské univerzity pracuje na konzervátorských pracích ve svaté grotě. Spočívají v odstraňování pozdějších vrstev a ve zpevnění groty za pomoci moderních technologií. Během prací byla odkryta celá řada prvků, které dosvědčují existenci kultu na tomto místě. Jsou to zejména zbytky maleb, vyryté křížky a nápisy poutníků.
Nové objevy jsou nepochybným důkazem o trvalé úctě, jakou křesťané východu i západu zahrnovali Mariin dům v Nazaretě, místo Andělského Zvěstovaní a Vtělení Božího Syna. Archeologové každý fragment maleb a graffitů důkladně prozkoumají a jak slibují, výsledky budou publikovány v odborné literatuře i zveřejněny v dostupném tisku.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.