Fórum pravoslavných a katolíků o rodině

15.12.2008 

V Tridentu včera skončilo první katolicko-pravoslavné fórum o rodině. Organizovala ho Rada evropských biskupských konferencí. Od čtvrtku 11. prosince tu katoličtí a pravoslavní představitelé hovořili o úsilí bránit rodinné hodnoty před historickými změnami v Evropě, k nimž došlo během posledních desetiletí. Rodina ? píše se v závěrečné zprávě Fóra ? ?není vězení stvořené Bohem,? ale instituce, která má být ?vtělením nezištné lásky, pedagogickým nástrojem k pochopení Boha jakožto společenství lásky.? Katolíci a pravoslavní Evropy, chtějí nabídnout společný hlas k tématu rodinných hodnot, a proto účastníci tohoto fóra společně přijali text závěrečné zprávy nazvané ?Tridentský dokument.?
O významu setkání a perspektivě spolupráce hovoří mons. Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup diecéze Minsk-Mohilev:

?Je to poprvé, co se představitelé katolické církve a pravoslavných církví v Evropě sešli zde v Tridentu, aby diskutovali o rodině. Toto téma se týká nejen katolíků, ale i pravoslavných. Ve skutečnosti se týká celého světa, protože všechno záleží na rodině. Od toho, jaké budeme mít rodiny, se odvíjí, jaký budeme mít svět. A to je to, o co se snažíme: pomoci dnešním rodinám. Je to ekumenický krok a je to také krok k záchraně základní buňky lidské společnosti, dnešní společnosti.?

Co byste řekl k otázkám legislativy a formace svědomí?

?Co se týká aspektů výchovy, legislativy apod>, katolíci i pravoslavní se shodli na tom, že rodina je primárním místem, kde mají být děti vychovávány z hlediska morálního a evangelního. Velmi dobře si pamatuji, když jsem byl malý a žil jsem v Sovětské svazu, že nebyla Bible, nebyla náboženská literatura, nebyli kněží a tak dál, ale my jsme znali dějiny spásy, protože naši rodiče nám o nich stále vyprávěli. A pak je tu úroveň legislativní. Závěrečným dokumentem chceme apelovat na hlavy různých zemí Evropy, aby byly vytvářeny pro-rodinné zákony. Vlády musejí rodinám pomáhat, jak materiálně, tak takovými zákony, které respektují zákony Boží.?

Je možné, že vznikne nějaké stálé evropské katolicko-pravoslavné fórum o rodině?

?Jistě, toto všechno nemůže skončit jen Tridentským fórem. V Tridentu jsme díky Bohu začali a musíme pokračovat dál.?

Jak by podle vás měli spolupracovat katoličtí a pravoslavní věřící, co se týká rodinných vztahů? Co byste jim doporučil?

?Především si musíme uvědomit, že máme stejné křesťanské kořeny, a stejnou nauku o rodině. Během fóra jsme mluvili o katolické i pravoslavné nauce o rodině a musíme konstatovat, že co se týká hodnot, jsou prakticky totožné. A to se musí stát impulsem k tomu, abychom spolupracovali na vytvoření společných programů věnovaných rodině. Například, v bývalém Sovětském svazu žije mnoho takzvaně smíšených rodin. Bylo by dobré vytvořit pastorační program na přípravu přijetí svátosti manželství zejména v těchto případech. To je dost důležité. Také musíme na pastoraci rodin připravit naše kněze i další osoby. Katolíci by měli znát nejen katolickou, ale i pravoslavnou nauku a pravoslavní zas nejen pravoslavnou, ale i katolickou. Jsem si jistý, že to bude velmi prospěšné. Pak by měly existovat konzultace ve farnostech a diecézích, ať katolických tak pravoslavných, aby docházelo k výměně zkušeností a názorů. To by také hodně pomohlo. Může se mluvit o mnoha věcech. My jsme nyní udělali první krok, který může přinést nové možnosti spolupráce na tomto širokém poli věnovaném tématu rodiny.?

Říká na závěr prvního katolicko-pravoslavného fóra o rodině mons. Tadeus Kondrusiewicz, arcibiskup Běloruské diecéze Minsk-Mohilev.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.