Pius XI. připravoval církev na nelehkou budoucnost

27.2.2009 

Pius XI., považovaný některými historiky za největšího papeže 20. století, není ještě tak známý, jak si zaslouží. Vatikánský státní sekretář na to upozornil při zahájení mezinárodního kongresu věnovaného postavě Pia XI. ve světle nových archivních pramenů. Akce probíhá pod patronátem Papežského výboru historických věd od 26. do 28. února ve Vatikánu.

Kard. Tarcisio Bertone připomněl, že historici mají už několik let přístup k archivním dokumentaci pontifikátu Pia XI., který trval od roku 1922-1939. V únoru 2003 Jan Pavel II. zpřístupnil badatelům prameny o vztazích Svatého stolce a Německa v tomto období, zachované v archivech některých úřadů římské kurie. A od září 2006 mají odborníci přístup ke všem materiálům tohoto 17letého pontifikátu uloženým také ve Vatikánském archivu a v archivu Státního sekretariátu.
Kongres se věnuje zejména novým, dosud nepublikovaným pramenům. Na pořadu jsou témata jako vztahy katolické církve s židy a muslimy, misie, jednota křesťanů, pastorační aspekty diplomacie, eucharistické kongresy nebo katolické organizace.

Pius XI., vlastním jménem Achille Ratti, působil jako prefekt Ambrosiánské knihovny v Miláně a posléze Vatikánské knihovny. Více než šedesátiletý byl povolán do diplomatických služeb Svatého stolce na Litvě a v Polsku, kde byl v roce 1919 jmenován prvním apoštolským nunciem po získání nezávislosti. O tři roky později ? tehdy už jako kardinál a milánský arcibiskup ? byl zvolen na Petrův stolec. Jeho pontifikát se překrývá s obdobím formování totalitních diktatur. Ve dvou téměř současně vydaných encyklikách Pius XI. jednoznačně odsoudil nacismus i komunismus, jehož nebezpečí poznal z blízka jako nuncius ve Varšavě. Zformoval Vatikánský stát a uzavřel 9 konkordátů, postupoval proti pronásledování katolíků v Mexiku a ve Španělsku. Pečoval o domácí klérus jednotlivých národů, připoměňme například, že podpořil vznik české bohoslovecké koleje v Římě (Nepomucenum) a přispěl na její stavbu. Založil Vatikánský rozhlas a jako první papež využíval rádiového vysílání. Pius XI. připravoval církev na nadcházející nelehkou budoucnost, zdůraznil kard. Bertone.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.