Kardinál Špidlík převzal diakonii Sv. Agáty

5.2.2004 

Dnes vpodvečer převzal kardinál Tomáš Špidlík diakonii sv. Agáty Gótů. Podle dávné tradice je každému kardinálovi přidělován jeden z římských chrámů, jako výraz příslušnosti k římskému kléru, jehož hlavou v nejužším slova smyslu je papež, jako biskup římské diecéze.

Kardinál Špidlík, člen Tovaryštva Ježíšova a téměř po půl století spolupracovník české sekce Vatikánského rozhlasu, obdržel kardinálský biret při konzistoři 21. října loňského roku. Sám považuje novou hodnost za ocenění své vědecké práce na poli východní spirituality a mnohaleté pěstovávání dialogu mezi křesťanský východem a západem.

Na základě Motu proprio Pavla VI. Ingravescentem Aetatae z listopadu roku 1970, mohou volit papeže pouze kardinálové mladší 80-ti let. Kardinál Špidlík (nar. 1919) mezi kardinály voliče tedy již nepatří. K dnešnímu dni ? odečteme-li indického kardinála Simona Lourdusamyho, který dnes slaví 80. narozeniny ? je počet kardinálů, kteří by se sešli na případném konkláve 129.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.