Vrchní rabín Cohen: Jasnější vyjádření jsme nemohli žádat

12.3.2009 

Vzájemné přátelství, společné hodnoty a blížící se cesta do Svaté země byly tématem promluvy Benedikta XVI. k delegaci Vrchního rabinátu Izraele a členů vatikánské Komise pro náboženské vztahy s judaismem. Papež připomněl sedm let dialogu obou institucí, vedeného ve znamení úcty k duchovnímu dědictví obou náboženství:

?Při společné práci jste si stále více uvědomovali společné hodnoty, které stojí v základu našich náboženských tradic.? Ty byly také předmětem rozhovorů probíhajících po sedm let střídavě v Římě a v Jeruzalémě. Benedikt XVI. mezi nimi jmenoval posvátnost života, hodnotu rodiny, sociální spravedlnost a etické jednání, význam Božího slova vyjádřeného ve Svatých písmech pro společnost a vzdělání, vztah mezi náboženskou a občanskou autoritou nebo svobodu náboženství a svědomí. Papež dále zdůraznil jedinečnost vztahu křesťanů a židů, zakořeněném v jednom a témže sebezjevení Boha.

K připravované pouti do Svaté země Benedikt XVI. dodal:
?Mám v úmyslu modlit se zejména za vzácný dar jednoty a míru pro tuto oblast i pro lidskou rodinu na celém světě. ... Kéž má návštěva přispěje také k prohloubení dialogu církve s židovským národem, aby Židé, křesťané i muslimové mohli žít ve Svaté zemi míru a souladu.?

Máme důvod k velké spokojenosti a věc můžeme považovat za vyřešenou, tak komentoval uzavření případu biskupa Williamsona rabín David Rosen, předseda IJCIC (International Jewish Committee for Interreligious Consultations) na tiskové konferenci po skončení audience. Jak řekl, Svatý stolec i papež osobně vysvětlili, že zrušení exkomunikace neznamenalo přijetí Williamsona ani jeho názorů, zopakoval Rosen. Stejně pozitivně hodnotil audienci vrchní rabín z Haify, Shear-Yashuv Cohen. Podle něj ?nešlo jen o další setkání?, ale o ?obrat?, který znovu nastartoval dialog po kauze s velkopáteční modlitbou. Také k dnes zveřejněnému listu o důvodech zrušení exkomunikace nad lefébvristickými biskupy podotkl, že ?nebylo možné žádat zřetelnější vyjádření.?
Izraelský velvyslanec u Svatého stolce, Mordechaj Lewy, během setkání s novináři zrekapituloval vývoj postoje římských papežů k Izraelského státu od navázání diplomatických vztahů v roce 1963. Zdůraznil, že Benedikt XVI. přijíždí jako náboženský představitel i jako představitel státu a jako takový bude také přijat.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.