Papežská inspekce u Legionářů Kristových

31.3.2009 

Na pokyn Svatého otce byla tento měsíc zahájena apoštolská vizitace, jinými slovy inspekce, v řeholní kongregaci Legionářů Kristových. Jejich generální představený Alvaro Corcuera přijal rozhodnutí Svatého otce s hlubokou vděčností v listě všem členům kongregace z 29.března t.r., který byl zveřejněn na webových stránkách řádu. Vybízí v něm všechny členy, spolupracovníky z hnutí Regnum Christi i přátele kongregace, aby „se modlili a přičinili o to, aby tato zvláštní pomoc Svatého otce přinesla plody opravdové zbožnosti, apoštolské účinnosti a službě církvi“. O apoštolské vizitaci informoval představeného Legionářů Kristových státní sekretář kard. Bertone dopisem z 10.března, ve kterém zdůrazňuje „zásadní přínos“ této řeholní kongregace v různých částech světa. Kardinál Bertone tlumočí Papežovu podporu, solidaritu a především ujišťuje celý řád stálou modlitbou v choulostivém momentu vývoje této řeholní společnosti. Velké rozpaky a neklid v řádu totiž vyvolala skutečnost, že zakladatel Legionářů Kristových O.Marcial Maciel byl nucen se v květnu roku 2006 po šetření Kongregace pro nauku víry stáhnout z veřejné pastorační služby a věnovat se modlitbě a pokání z důvodů závažných přestupků proti kněžské disciplině. Začátkem letošního roku vyšlo najevo, že zmíněný - dnes již zesnulý - kněz je otcem 26leté dcery a že dlouhodobě vedl dvojí život, přičemž využíval řádové prostředky pro osobní účely. „Jsme hluboce otřeseni - píše nynější představený Legionářů Kristových O. Corcuera - a upřímně žádáme o odpuštění Boha a vůbec všechny, kdo byli těmito skutečnostmi zraněni. Jsme však plni důvěry v Boží Prozřetelnost - končí O.Corcuera - a také v církev, která pečuje o autentické dobro svých dětí, a věříme, že nadcházejí apoštolská vizitace přispěje k obnově apoštolátu Legionářů Kristových.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.