Rok sv. Pavla byl úspěšný

26.6.2009 

V pondělí končící Rok svatého Pavla pozitivně hodnotí také kardinál Cordero Lanza di Montezemolo, arcibiskup Baziliky sv. Pavla za hradbami. Během tohoto roku na poutní místo zavítali věřící z celého světa, často jako poutě diecézí nebo farností, ale také soukromé. Nešlo zdaleka ale jen o katolíky, přišli i poutníci pravoslavní, protestantší, anglikánští a mnozí další. V posledních týdnech to bylo na deset tisíc poutníků denně.
Kardinál Montezemollo také vyzdvihl přínos katechezí a promluv Benedikta XVI. o svatém Pavlovy, jak během generálních audiencí tak i při mnohých jiných příležitostech.
V bazilice sv. Pavla za hradbami bude Benedikt XVI. v neděli večer u příležitosti konce roku apoštola národů předsedat slavnostním nešporám.
V Číně například během Roku sv. Pavla vzrost počet pokřtěných a v celém světě stouplo užití jméma Pavel při křtu.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.