Inaugurace zrestaurované Kaple sv. Pavla

4.7.2009 

Od 18.00 hodin bude Benedikt XVI. předsedat nešporám v Kapli svatého Pavla. Ty se konají u příležitosti jejího znovuotevření.
Kaple sv. Pavla byla postavena v letech 1537 až 1540. V Apoštolském paláci ji nechal vybudovat papež Pavel III. Práci svěřil Antoniovi da Sangallo mladšímu. A byla zbudována jako místo pro soukromou modlitbu papeže a takzvané papežské rodiny. V letech 1542 až 1550 ji vyzdobil dvěma obrovskými freskami Michelangelo. Je na nich vyobrazeno ukřižování svatého Petra a Pavlovo obrácení. Michelangelo je dokončil ve svých 75 letech. Byly to poslední nástěnné malby, které v životě vytvořil.
Na restaurování fresek, které trvalo pět let se podíleli ředitelé Vatikánských muzeí prof. Antonio Paolucci a jeho předchůdce Francesco Buranelli, prof. Arnold Nesselrath, Maurizio De Luca a jeho asistentka Maria Ludmila Pustka.
K promluvě Svatého otce z dnešních nešpor se vrátíme v našem pondělním vysílání.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.