Francouzští biskupové "Ad limina"

14.2.2004 

Svatý otec včera večer přijal další skupinu francouzských biskupů z diecézí Bordeaux e Poitiers, kteří jsou v Římě na pastorační návštěvě "Ad limina apostolorum". Ve svém projevu Svatý otec vzpomněl Světový den mládeže v Paříži a přítomným biskupům předložil body pro účinnou pastoraci mladých. Kultura, v níž vyrůstají mladí, je kulturou povrchní a pomíjivou, málo nakloněnou k introspekci, k vnitřní zralosti a k morálnímu rozlišování. Je to společnost chrakterizovaná stále více odloučenými rodinami, rozjitřenou subjektivitou, bezbřehou svobodou a mnohdy destruktivním chováním: prvky, které činí mladého zvláště zranitelným, protože myslí, že neexistuje objektivní dobro nebo zlo. A v neposlední řadě ohrožuje klid nových generací nárůst nezaměstnanosti. Jan Pavel II. vyzval biskupy, aby přispěli k plnému rozvoji mladých od přirozenosti velkodušných, připravených nasadit se pro spravedlivé věci a toužících po dobru. Ale sociální aspekt nesmí dát zapomenout na primární cíl pastoračního úsilí: vést mladé ke Kristu. Mezi výchovnými prioritami uvedených svatým otcem je zvláště rodina a škola. V závěru svého pozdravu Jan Pavel II. doporučil francouzským biskupům pečlivou přípravu mladých na manželství a povzbudil je, aby věnovali stálou pozornost formaci kněží a i laiků, která spočívá na celkové lidské formaci.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.