V 86 zemích jsou nuceny děti bojovat se zbraní v ruce

17.8.2009 

Agentura Fides, podléhající Kongregaci pro evangelizaci národů, vydala zprávu o zneužívání dětí jakožto vojáků. V celkem 86 zemích jsou děti nuceny bojovat jako vojáci. Jsou jim podávána narkotika, aby si neuvědomovaly zločiny, kterých se mají dopouštět se zbraní v ruce. Mnoho z těchto dětí, které se později dostanou zpět domů, nejsou schopny normálního života. Nedostává se jim přitom takřka žádné pomoci. Zemí, která nejvíce porušuje veškeré právní normy, týkající se dětí, je Barma. Děti jsou posílány jako vojáci do konfliktů ve Středoafrické republice, Čadu, Iráku, Sudánu, Somálsku a Demokratické republice Kongo. Organizace Human Rights Watch cituje názor jednoho z důstojníků armády v Čadu, který řekl, že ?děti jsou ideální vojáci, protože nenaříkají, nic neočekávají a nedomáhají se žoldu a když se jim rozkáže, aby zabíjely, beze slova tak učiní?. Zpráva agentury Fides uvádí dramatická svědectví dětí, kterým se podařilo utéci. Mnoho jich bylo uneseno buď z ulice nebo ze školy. Jeden chlapec z Libérie vzpomíná, jak mu byla podávána narkotika, aby odvážněji plnil rozkazy. Mnoho si toho nepamatuje, říká, ale zločiny, kterých se dopustil jej pronásledují stále. Zvláště dramatický je osud děvčátek, která se stávají sexuálními otrokyněmi svých velitelů a pokud se nechtějí podřídit jsou brutálně vražděna. Zpráva upozorňuje na to, že opatření mezinárodního společenství na ochranu děti před násilnými odvody do ozbrojených složek mají jen nepatrné účinky. Jakmile totiž někde vypukne nějaký konflikt, sahají jak partyzáni, tak vládní síly po neplnoletých.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.