Papež: Své svědectví mohou vydat i vědečtí pracovníci

17.2.2004 

Jan Pavel II. převzal čestný doktorát Opolské University. Sedmnáctičlennou akademickou delegaci přijal Svatý otec na audienci ve své osobní knihovně. Arcibiskup Alfons Nossol poděkoval za včlenění teologického institutu do University, které významně přispělo k rozvoji oboru.

?Naše poděkování a uznání za přínos celého pontifikátu, akademické společenství university chtělo vyjádřit Vaší Svatosti udělením nejvyšší akademické hodnosti, kterou je doktorát honoris causa ex universa . Uvědomujeme si však, že jeho přijetí je především vyznamenáním a poctou pro naši universitu.? ? řekl ve svém projevu arcibiskup Nossol.

Při poděkování za udělené vyznamenání Jan Pavel II. mluvil o spolupráci university s církví na integraci opolského regionu. Zdůraznil, že nejde o to, zastírat rozdíly a zapomínat historii, ale vytrvale hledat společné hodnoty.

?Universita, vytvářející možnosti rozvoje humanistických věd, může napomáhat očištění paměti, které nepopírá křivdy a viny, ale dovoluje odpouštět a prosit o odpuštění, a dále otevírat mysl i srdce pravdě, dobru a kráse, které představují společné bohatství, o něž je třeba pečovat a rozvíjet je. Také exaktní vědy mohou sloužit dílu sjednocení.?

V kontextu debat o uznání křesťanských kořenů Evropy Jan Pavel II. připomněl, že i vědečtí pracovníci mají vydat své svědectví. Mohou to učinit skrze poctivé prohlubování tajemství vědy a moudrosti, která vyrostla na živné půdě křesťanství.

?Jako půda, i když je úrodná, nepřinese plody, není-li obdělána, tak i duch bez vzdělání (Cicero, Tusculanae disputationes, II, 4). Uvádím tato Ciceronova slova, abych vyjádřil vděčnost za ono ?vzdělávání ducha?, které se již deset let rozvíjí na Opolské universitě. Ať toto dílo nadále pokračuje pro dobro Opolské země, Polska a Evropy.? ? řekl polským akademikům Svatý otec.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.