Kvetoucí vietnamská církev slaví své Jubileum

24.11.2009 

Katolická církev ve Vietnamu zahájila Jubilejní rok u příležitosti 350. výročí založení prvních dvou diecézí na severu (Dang Trong) a jihu země (Dang Ngoai) a 50. výročí trvání vietnamské biskupské konference. V předvečer dnešního liturgického svátku sv. Ondřeje Dungh-Laca a 117 druhů-mučedníků jej zahájila za účasti desítek tisíc věřících mše svatá v nejstarší farnosti So Kien, 80km od Hanoje. Zde roku 1659 povstala první instituce katolické církve ve Vietnamu, která dnes představuje jednu z nejvíce kvetoucích asijských církví. K jejímu zrodu nepochybně přispělo kromě 117 kanonizovaných mučedníků také dalších 130 tisíc zavražděných křesťanů, kteří se v letech 1625 až 1886 stali obětí pronásledování, která vypukla v této zemi na základě celkem 53 ediktů o pronásledování, které vydala zdejší vládnoucí dynastie. Mezi oběťmi bylo také mnoho zahraničních misionářů, dominikánů a jezuitů.

Dnešní církev ve Vietnamu tvoří podle oficiálních údajů 6 milionů 200 tisíc praktikujících věřících v celkem 2.135 farnostech, ve kterých pracuje 3 tisíce kněží. Dalších 770 kněží je zapojeno do jiných aktivit, působí zde rovněž 15 750 řeholnic a řeholníků a 57 tisíc katechetů. Církevní hierarchii tvoří 1 kardinál, dva arcibiskupové a 40 biskupů.

?Evangelium zaseté ve Vietnamu ? řekl v homilii předseda biskupské konference mons. Peter Nguyen Van Nhon ? má za sebou mnohé obtížné zkušenosti. Síly zla chtějí semeno evangelia zničit, ale kupodivu čím větší těžkosti evangelium potkává, tím více lze pracovat pro velkou žeň.?
Po večerní eucharistii následoval noční festival víry a kultury, inspirovaný historií mučednické církve. Světelné procesí účastníků provázel 400 členný orchestr dechových nástrojů a tamburín.

Zahájení jubilea našlo odezvu i ve státních médiích, která označila jeho konání za ?jednoznačný důkaz? politiky respektu komunistické vlády k náboženské svobodě. Včerejší vigilie se účastnili kromě 30 vietnamských biskupů z 26 diecézí této země, 250 kněží a 600 řeholnic a řeholníků také zahraniční hosté: kardinálové Roger Etchegaray, bývalý předseda papežské rady Iustitia et pax, André Vingt-Trois, pařížský arcibskup a Bernard Law, arcipresbyter baziliky Santa Maria Maggiore.

Radost věřících z jubilea umenšila zpráva o rezignaci 57letého hanojského arcibiskupa Josepha Ngô Quang Kiêta, který oznámil, že svěřil do rukou Svatého otce žádost o odstoupení ze zdravotních důvodů. Neoficiálně je však známo, že hanojský arcibiskup byl k tomuto kroku přinucen, protože odporoval protiprávnímu vyvlastňování pozemků katolické církve komunistickými funkcionáři.

Církev ve Vietnamu zaznamenala v poslední pěti letech nárůst kněžských povolání o 50%. Celkem sedm vietnamských seminářů přijalo letos 1349 kandidátů, což je o 427 více než roku 2004. Sdělil to agentuře UCAN sekretář komise vietnamského episkopátu pro klérus a seminaristy, mons. Joseph Do Manh Hung. Ten také řekl, že nárůst zájemců o kněžství začíná místy působit organizační problémy, protože existující kapacity církevních struktur nestačí přijímat všechny. Chybějí také dostatečně připravení pedagogové a formátoři kněžských seminářů. Podobná situace je rovněž v mužských i ženských řeholních řádech a kongregacích, které nestačí přijímat všechny zájemce.

Bez zajímavosti není ani to, že vietnamská církev posílá misionáře do dalších, nejen asijských zemí. Dokonce i u nás na severu Čech působí tři řeholní sestry z kongregace Cross Lovers, která byla založena r. 1670 ve Vietnamu a tvoří ji téměř 5 tisíc sester. Vietnamské řeholní sestry pracují při základní škole Nativity v Křešicích u Děčína.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.