Jedině křesťanská rodina může zachránit Evropu

28.12.2009 

Svátek Svaté rodiny oslavilo včera velkou manifestací rodin v hlavním městě Španělska přibližně půl milionu osob. Shromáždění se konalo na plaza de Lima a pořádalo je madridské arcibiskupství spolu s dalšími církevními institucemi a hnutími. Jeho účastníky pozdravil v přímém televizním přenosu z Vatikánu Benedikt XVI. během své polední promluvy před modlitbou Anděl Páně:

?Jedna z nejvýznamnějších služeb, které my křesťané můžeme poskytnout druhým, je naše klidné a vytrvalé svědectví života rodiny, založené na manželství muže a ženy, střežené a podporované uznáváním jejího nejzásadnějšího významu pro současnost i budoucnost lidstva. Rodina je nejlepší školou života těch hodnot, které dávají lidské osobě důstojnost a společnosti její velikost.?

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. účastníkům mezinárodního setkání rodin v Madridu. ?Budoucnost lidstva prochází rodinou? ? tato slova Jana Pavla II., který je na stejném náměstí pronesl během své návštěvy v roce 1982, zněla i na včerejším setkání. Jeho účastníky přijel podpořit také kard. Vallini, generální vikář římské diecéze, který poukázal na to, že ?rodinu v Evropě nelze vměstnat do soukromé sféry, protože je veličinou veřejnou. Tváří v tvář krizi rodiny a umělých napodobenin rodiny ? řekl kard. Vallini ? chceme zvěstovat lásku Kristovu.?

Součástí mezinárodního setkání na podporu rodin byla mše svatá, které předsedal madridský arcibiskup Rouco Varela spolu s dalšími 15 kardinály a mnoha biskupy. Mezi účastníky byli kard. Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, kard. Stanislav Rylko, předseda Papežské rady pro laiky, kard. Joseph Cordes, předseda Papežské rady Cor Unum, berlínský kardinál Georg Sterzinsky a další.

Jedním z pořadatelů tohoto setkání byl také iniciátor Neokatechumenátní cesty Kiko Argüello, který zde prohlásil, že ?jedině křesťanská rodina může zachránit Evropu?. V tomto smyslu promluvil také krad. Rouco Varela ve své homilii. ?Rodina je svatyní společnosti. Bez ní by Evropa zůstala bez dětí a bez budoucnosti lásky,? řekl madridský kardinál.

Manifestace se účastnily se kromě rodin z celého Španělska také rodiny z Itálie, Francie, Německa a Polska. Jeden z účastníků tohoto shromáždění, kard. Antonelli řekl pro Vatikánský rozhlas:

?Rodinu chápu jako živoucí buňku Božího lidu, církve a národů Evropy. A toto setkání je podle mne nadějnou událostí pro církev i pro samu Evropu. Určitě jde o naději založenou na Boží přítomnosti, což je patrné také na vřelé účasti tolika velkodušných a často početných rodin. Ukazuje se, že život a radost z života neustává, ba sílí a že v tomto poněkud stárnoucím světě nastává opět jaro.?

Jan Pavel II. řekl, že budoucnost Evropy a také lidstva prochází rodinou?

?To je hluboce pravdivé. Věřím, že i objektivní sociologická analýza situace dnešní Evropy nemůže vést jinam než k tomuto závěru: Buď se evropské rodiny obnoví včetně svého poslání život předávat a vychovávat, a vytvoří se tak nová naděje a podnět pro rozvoj Evropy - rozvoj nejen ekonomický, ale integrální rozvoj tohoto nezměrného a slavného odkazu civilizace a víry, jehož je Evropa nositelkou a který darovala světu. Neobnoví-li se, budeme jen smutně sledovat, jak vysychá a stává se pouští. Evropa podle mého potřebuje otřes, aby s pomocí milosti Boží znovu procitla k vědomí.?

Říká kardinál Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, k nedělnímu mezinárodnímu setkání rodin v Madridu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.