Jan Pavel II.: Voda je Božím darem pro každého

25.2.2004 

Na popeleční středu v Brazílii už po 40 začíná tzv. Kampaň bratrství. Její heslo letos zní: Voda ? zdroj života. Kampaň slavnostně zahájil v hlavním městě Brasilia biskup Odilo Pedro Scherer, generální sekretář brazilské biskupské konference. Za přítomnosti zástupců federální vlády bylo předneseno papežské poselství. Svatý otec v něm označuje vodu za Boží dar sloužící životu a nezbytný k přežití; dar, který je právě proto určen pro každého. Upozorňuje, že zásoby vody nejsou nevyčerpatelné. Její solidární a rozumné využívání si žádá spolupráci všech lidí dobré vůle s představiteli států, aby bylo životní prostředí efektivně chráněno. Je třeba stanovit právní záruky, založené na hodnotě života a respektu k právům a důstojnosti každé lidské bytosti. Brazilskou společnost a církev tíží zejména dva problémy: znečištění řek a jejich privatizace. U mikrofonu Manoela Tavarese je mons. Odila Pedro Scherer:

?Zdroje vody, kterých je dost, ale nejsou nevyčerpatelné, jsou ohroženy znečištěním, dokonce i v oblastech, kde bychom to považovali za nemožné, jako je Amazónie, kde často chemikálie znečistily vodu ohromných řek. Na druhé straně se obáváme privatizace vodních toků, která by ohrozila přístup k vodě pro všechny. V Brazílii, stejně jako jinde na světě, je voda vzácným zdrojem; je ovšem na trhu a podléhá zákonům trhu. Jsme toho mínění, že voda by měla stát mimo, protože je dobrem, na které mají všechny lidské bytosti právo, i když nemají peníze. Proto se tato Kampaň bratrství týká celé společnosti.?- vysvětlil generální sekretář brazilské biskupské konference.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.