Kard. Rylko: Je třeba nový styl spolupráce kněží a laiků

28.1.2010 

Potřebujeme ?nový styl spolupráce? mezi kněžími a laiky, uvedl kardinál Stanislaw Rylko, předseda Papežské rady pro laiky, na včera skončené konferenci pořádané v Římě komunitou Emanuel a Univerzitním institutem Pierra Goursata ve spolupráci s Papežským institutem Redemptor hominis. Téma setkání znělo ?Kněží a laici v poslání? a informuje o něm agentura Zenit. ?Nový styl spolupráce mezi kněžími a laiky ? vysvětloval kardinál Rylko ? předpokládá, že kněží uznají identitu věřících laiků a efektivně ji zhodnotí v jejich poslání v církvi a ve světě; budou se vyhýbat jak nedůvěřivosti vůči nim, tak příliš starostlivému a autoritářskému chování při vedení farního společenství a také falešné podpoře laikátu, která nerespektuje specifičnost povolání, a riskuje, že se stane výmluvou, jakýmsi alibi pro vlastní vlažnost a rezignaci na pastýřské povinnosti ke křesťanské komunitě.? Na druhou stranu laici musí ? podle polského kardinála ? mít ?živý smysl pro církevní příslušnost?. ?Každý musí zastávat svou roli: kněží i laici,? dodal kardinál Rylko, který pak vyzdvihl přínos mnoha církevních hnutí, jež se zrodila po Druhém vatikánském koncilu. Hnutí, která představují ?velké pastorační možnosti? a která ?mohou vytvořit živé jádro farností, v nichž působí.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.