Poselství Benedikta XVI. k postní době 2010

4.2.2010 

Ve Vatikánu bylo dnes zveřejněno poselství Svatého otce Benedikta XVI. k postní době. Má název "Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista" a odkazuje na text 3. kapitoly listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Text listu je rozdělen do čtyř částí. V první se papež věnuje významu slova "spravedlnost", které v běžném užívání znamená "dát každému, co mu náleží?. Upozorňuje však na to, že tato definice neříká, co znamená ono ?co mu náleží?. ?To, co je pro člověka zásadní, nelze zajistit právně. Aby každý mohl žít život v plnosti, potřebuje něco hlubšího, více osobního, co lze získat pouze jako dar.? A tím je podle Svatého otce život z ?lásky, kterou mu může dát jen sám Bůh?. Sám Ježíš pečoval o nemocné a sytil zástupy, přesto však distributivní spravedlnost nedává člověku všechno, co mu náleží. Více než chléb totiž člověk potřebuje Boha, vysvětluje poselství a pak hledá odpověď na otázku: Odkud pochází nespravedlnost?

Mnoho moderních ideologií vychází z farizejského předpokladu: nespravedlnost přichází zvnějšku, a proto stačí odstranit vnější příčiny. ?Tento způsob myšlení, jak nás upozorňuje Ježíš, je naivní a krátkozraký. Nespravedlnost, důsledek zla, nemá výlučně vnější příčiny. Její původ je v lidském srdci, kde člověk nalézá základ tajemné účasti na zlu.?

Ve třetí části se poselství věnuje objasnění termínů Spravedlnost a hebrejského sedāqāh. Sedāqāh na jedné straně znamená úplné přijetí vůle Boha Izraele a na druhé straně spravedlnost vůči bližnímu. Tyto dva významy jsou mezi sebou propojeny, protože dát chudému, znamená pro Izraelitu jen oplatit to, co pro něj udělal Bůh, který má soucit s bídou svého lidu. Pro konání spravedlnosti je nezbytné opustit sen o soběstačnosti, o onom hlubokém soustředění na sebe, které plodí nespravedlnost; je třeba osvobodit srdce, čehož litera Zákona není sama schopna.

Čtvrtá a nejdelší část poselství k postní době pak odpovídá na otázku, zda existuje nějaká naděje na spravedlnost? Na lidskou touhu po spravedlnosti plně odpovídá hlásání radostné zvěsti, jak to zdůrazňuje sv. Pavel v Listu Římanům: "V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu? na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není.? Kristova spravedlnost pochází z toho, že člověk není od tíže svých vin osvobozen osobními oběťmi, nýbrž láskyplným gestem Boha, který jde až tak daleko, že zakusí "prokletí" vyhrazené člověku, aby mu dal "požehnání" vyhrazené Bohu (srov. Gal 3,13-14). Boží spravedlnost se tím, že spravedlivý umírá za viníka, projevuje jako hluboce odlišná od lidské. ?Tváří v tvář spravedlnosti kříže se člověk může bouřit, protože představuje lidskou nesoběstačnost, jeho závislost na někom jiném, aby mohl být plně sám sebou.? Obrátit se ke Kristu, znamená, že se člověk musí zříci iluze soběstačnosti. Toto osvobození se a sebedarování se pak zvláštním způsobem uskutečňuje ve svátostech smíření a eucharistie. ?Na základě této zkušenosti je křesťan vybízen, aby se zapojil do utváření spravedlivých společností, kde všichni dostávají to, co je nezbytné k životu podle lidské důstojnosti, a kde je spravedlnost oživována láskou,? vyzývá poselství Benedikta XVI. k postní době, které bylo zveřejněno ve Vatikánu dnes dopoledne. Na tiskové konferenci papežovo poselství představili kardinál Paul Josef Cordes, předseda Papežské rady Cor Unum, emeritní předseda Evropského parlamentu prof. Hans-Gert Pöttering a sekretář rady Mons. Giampietro Dal Toso.

PLNÉ ZNĚNÍ POSELSTVÍ Benedikta XVI. je ZDE

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.